Eén jaar Lokaal FNV regio Eindhoven

Eén jaar Lokaal FNV regio Eindhoven

15 nov 2016 - Riny Snoeren, lid redactieteam en Ria Hillhorst

Eén jaar Lokaal FNV regio Eindhoven

We zijn nu bijna een jaar één netwerk Lokaal FNV regio Eindhoven
Wat hebben we opgepakt en wat gaan we in 2017 doen?

Het samengaan van de voormalige bonden Abvakabo, Bouw en Bondgenoten tot één FNV heeft er toe geleid dat we sterker zijn geworden!

  • De werkgroep Lokaal Beleid heeft zich actief ingezet voor invloed op de gebieden WMO, Armoedebeleid (Kindpakket) en Werk & Inkomen (zie ook verderop).

  • De werkgroep Thema bijeenkomsten en PR& Communicatie heeft een 5-tal bijeenkomsten georganiseerd om de randgemeenten te informeren over de nieuwe structuur van de FNV en op welke wijze Lokaal FNV Regio Eindhoven nu is georganiseerd. Tevens was hieraan het thema ‘Pensioenen’ verbonden. De meeste bijeenkomsten zijn goed bezocht.

  • De werkgroep Huldigen Jubilarissen heeft weer een prachtig programma voor dit jaar georganiseerd, na 10 december volgt hierover meer informatie.

  • Lokaal FNV Regio de Kempen gaat met ingang van 1 januari aanstaande samen met Lokaal FNV Regio Eindhoven. Ook hieraan is het afgelopen jaar aandacht besteedt en er zijn goede uitgangspunten en afspraken gemaakt. Met vol vertrouwen zien we de samenwerking tegemoet.

  • 25 actieve kaderleden hebben zich het afgelopen jaar hiervoor ingezet! 


 

2017

Op 31 oktober jl. heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij aanwezig het bestuur en de kaderleden uit de diverse werkgroepen in verband met het ontwikkelen van het werkplan en begroting 2017.

Er is veel draagvlak voor hetgeen in 2017 op de planning staat. Zodra het werkplan definitief is publiceren we dat uiteraard ook op deze site. 


We kunnen je alvast melden dat de resultaten van de Lokale Monitor (een landelijk onderzoek onder 144 gemeenten over Werk & Inkomen) in 2017 centraal staan. Op 1 december aanstaande vindt hierover al een openbare politieke avond plaats, waarbij wethouder Staf Depla van Eindhoven de Lokale Monitor in ontvangst neemt. Hij wordt geïnterviewd en er vindt met een panel en het publiek een debat plaats. Leden van de FNV ontvangen hierover binnenkort een uitnodiging. Ook niet- leden zijn van harte welkom, via de media wordt dit verder kenbaar gemaakt. Komt allen!


En.....we zijn ambitieus, we kunnen plannen nog meer waarmaken als we met meer mensen zijn, ook (juist) jongeren zijn van harte welkom, we willen graag met thema’s aan de slag die ook voor jongeren van belang zijn. Neem gerust contact met ons op! 
-

email: eindhoven@fnvlokaal.nl

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht