Werkgevers en scholen in actie voor jongeren met praktijkopleiding

Werkgevers en scholen in actie voor jongeren met praktijkopleiding

16 sep 2016 - Peter Blees

Werkgevers en scholen in actie voor jongeren met praktijkopleiding

Werkgevers en scholen in actie voor jongeren met praktijkopleiding

Werkgeversorganisaties en scholen voor voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs komen samen in actie om jongeren met een praktijkopleiding aan een baan of leerwerkplek te helpen. “Als er niets gebeurt, dreigen zeker 90 jongeren tussen wal en schip terecht te komen”, zegt rector Corinne Sebregts van Scholengroep Het Plein in Eindhoven. Daarom komt er donderdagmiddag 13 oktober een Vacaturecafé Special, waar deze leerlingen in contact kunnen komen met werkgevers. Tevens worden ze begeleid bij het invullen van een zogenoemd eProfiel, een uitgebreid online cv waarin zij hun vaardigheden en vorderingen kunnen bijhouden. De werkgevers stellen dit online instrument en de workshops gratis ter beschikking aan de scholen.

Het gaat om jongeren die een praktijkschool, een school voor voortgezet speciaal onderwijs of een entree-opleiding (mbo) hebben afgerond. “Voor hen is het moeilijk om zonder extra ondersteuning aan een baan of een leerwerkplek te komen. Sommigen zijn dringend op zoek naar werk in combinatie met een opleiding op niveau-2 van het middelbaar beroepsonderwijs”, aldus Corinne Sebregts. De betrokken schoolbesturen en scholen hebben zich verenigd in de Stichting Job8, die zich inspant om jongeren uit deze doelgroep aan een passende baan te helpen. Er is contact gezocht met verscheidene werkgeversorganisaties. Dit heeft afgelopen voorjaar geresulteerd in een bezoek van een groep jongeren aan het Vacaturecafé in het *techniekHuys in Veldhoven, dat vier keer per jaar wordt georganiseerd door MKB Eindhoven.

Corinne Sebregts: “Dat bezoek aan het Vacaturecafé is heel goed bevallen. Er waren leerzame workshops over het verbeteren van hun cv en over presentatie en sollicitatie. Alleen pasten de aangeboden banen en stages niet helemaal bij de mogelijkheden en ervaring van de jongeren. De werkgevers hebben nu aangeboden om een speciale uitvoering van het Vacaturecafé te organiseren met banen en werkplekken die echt op deze groep zijn gericht.”

Werving

BZW Eindhoven en MKB Eindhoven zijn druk bezig met de werving van bedrijven die banen en werkplekken ter beschikking willen stellen. Ook gemeenten zijn uitgenodigd om als werkgever deel te nemen. “De actie loopt volop en wij verwachten zeker tientallen banen en werkplekken beschikbaar te krijgen”, zegt voorzitter Carl Heskes van MKB Eindhoven. “In combinatie met de workshops op het gebied van presentatie/sollicitatie en de training bij het invullen van een goed eProfiel moet dit zeker tot resultaat gaan leiden.” De Participatiewet biedt daarnaast (financiële) mogelijkheden voor extra begeleiding op de werkplek. Op 29 september is er een speciale informatiebijeenkomst waar werkgevers daarover meer informatie krijgen.

Het Vacaturecafé Special wordt gehouden op donderdag 13 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in het *techniekHuys, De Run 4250 in Veldhoven. Het is exclusief voor jongeren die via de deelnemende scholen worden aangemeld. Bedrijven die zich willen oriënteren op deelname kunnen via de website van MKB Eindhoven contact zoeken: www.mkbeindhoven.nl

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht