Een meer menselijke bijstand?

Een meer menselijke bijstand?

22 nov 2015 - van de redactie: Carla Ter Beek

Een meer menselijke bijstand?

In juni heeft Groen Links een initiatiefvoorstel* gepresenteerd met de titel:
‘Een stimulerende bijstandsregeling’.
Het voorstel gaat over een experiment, waarbij een representatief deel van de bijstandsgroep vrijwillig participeert vanuit de WIJ gedachte en ontheven wordt van de verplichtingen zoals opgenomen in de Participatiewet. Eindhoven staat hier niet alleen in. Tilburg, Groningen, Utrecht en Wageningen willen ook met een soort gelijk experiment starten.

Waar gaat het over?
Mensen met een bijstandsuitkering worden allerlei verplichtingen opgelegd zoals: 5 sollicitatiebrieven per week versturen, verplichte deelname in een re-integratietraject, je eventuele bijverdienste wordt (volledig) verrekent met je uitkering, je bent verplicht al het werk te accepteren ongeacht het niveau, en mensen moeten soms werken zonder loon, ook kan een verhuisplicht opgelegd worden etc. Als iemand hier niet aan voldoet of onvoldoende meewerkt, kan men een boete tegemoet zien.

Uit ervaring en wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bovenstaande verplichtingen niet stimulerend werken bij het uitstromen uit de bijstand. De achterliggende gedachte bij dit voorstel is dat mensen wel sneller uit de bijstand geraken als er minder wantrouwen en controle is. Al met al gaat het over een bijstandsregeling, die de eigen innerlijke motivatie van inwoners versterkt, minder vanuit plichten werkt, en vanuit onderlinge overleg betaald werk en/of participatie stimuleert.

Wethouder S. Depla, die economie en werk in zijn portefeuille heeft, was niet enthousiast. Hij is van mening dat het voorgestelde plan, zoals opgenomen in het initiatiefvoorstel, onvoldoende aansluit bij de transformatie die nu in Eindhoven wordt vorm gegeven (zijn volledige reactie is te lezen op de website van de gemeente)

Vervolgstappen
Groen Links liet zich niet uit het veld slaan en riep alle partijen op om input te geven zodat het voorstel nog beter zou worden. Op 19-11 werd het herschreven stuk opnieuw besproken. Nog steeds zijn partijen positief. Echter voor de PVDA ging de mogelijkheid om bij te verdienen te ver, waardoor het zo positief gestelde voorstel in een wat negatief daglicht kwam te staan. De VVD had al eerder bedenkingen tegen voorstel. De volgende stap is dat het voorstel op de agenda van de gemeente raad komt en dan wordt er gestemd of het voorstel aangenomen wordt. Als ik een voorspelling mag maken: grote kans dat het experiment er komt! 

* http://eindhoven.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1378859/type=pdf/Keuzedocument_Initiatiefvoorstel_Een_stimulerende_bijstandsregeling.pdf

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht