Samenvattend verslag Stadsdebat Armoede 24-09-2015

Samenvattend verslag Stadsdebat Armoede 24-09-2015

28 okt 2015 - redactie FNV Lokaal

Samenvattend verslag Stadsdebat Armoede 24-09-2015

De Raadszaal van het stadhuis Eindhoven was goed gevuld tijdens het Stadsdebat Armoede op 24 september jl. Het debat was een samenwerking tussen FNV Lokaal en de Gemeente Eindhoven. Jaarlijks besteedt de gemeente Eindhoven aandacht aan het thema Armoede.
Ook FNV lokaal vindt het een belangrijk thema dat aandacht verdient en wilde graag de gemeente wakker houden als het gaat over Armoede.

De bijeenkomst werd geopend door Christ Koppelmans van FNV Lokaal Eindhoven.
Hij stelde dat armoede niet afneemt en dat de bedoeling van het debat is dat de Eindhovense politiek Armoede op de agenda blijft zetten en dat het mooi zou zijn als deze bijeenkomst bijdraagt tot meer concrete afspraken en/of toezeggingen.

Ook de heer Dre Renneberg heeft een inleidend woordje.
Sinds er in Eindhoven geen armoede gezant meer is, is de heer Dre Rennenberg samen met Lenie Scholten verantwoordelijk om, op of rondom de dag van de Armoede (17 oktober), iets te organiseren rondom dit thema. Hij hoopt op een prettig debat. Verder vindt hij dat de afvoerpijp verstopt is en dat hij vreest dat armoede blijft bestaan. Hij zal zich in samenwerking met anderen in blijven zetten om armoede te bestrijden.

Er waren vrijwilligers van verschillende organisaties, bestuurders en leden van Vakbond FNV, raadsleden van politieke partijen en belangstellenden. Ook wethouder Lenie Scholten, die armoede in haar portefeuille heeft, was aanwezig.

undefined

Een viertal sprekers werd in de gelegenheid gesteld om vanuit hun visie/ervaringen het onderwerp armoede te belichten.

Mevrouw Firouzeh Hamidian Rad had als onderwerp Vrouwen en Armoede.
Ze houdt zich intensief bezig met de positie van vrouwen en kinderen in verband met armoede en ongelijkheid. Ze stelde in haar betoog dat armoede een schending is van de mensenrechten. Een integrale aanpak is nodig. Veel huidige maatregelen zijn een doekje voor het bloeden. Ze daagt de politiek uit om niet alleen de symptomen te bestrijden maar de oorzaak aan te pakken. Uit de zaal kreeg ze bijval van een politieke partij die vond dat onderwijs aan meisjes moet verbeteren. Tweede kansen bieden via bijvoorbeeld terugkeer van entree-opleidingen. Zie Bijbehorende presentatie

De heer Jaap Bos is een expert op het gebied van schuldhulpverlening.
Mensen die in armoede zitten hebben vaak schulden. Veel mensen die in armoede leven zijn volgens Jaap Bos vastgelopen in de bureaucratische werkwijze van de Wsnp, de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Vanuit de zaal werd opgemerkt dat bijverdienen moet lonen. Zo voorkom je armoede en dat mensen in de schulden terecht komen. De gemeente zou haar beleid hierop aan moeten passen.
Ook werd opgemerkt dat het mensen ontbreekt aan kennis over schuldhulpverlening. Een laagdrempelige voorziening als een inloopspreekuur waar mensen o.a. informatie konden krijgen, is verdwenen. Wethouder Scholten beloofde om na te gaan hoe het zit met inloopspreekuur en zal hierop terugkomen.
Verder werd door een politieke partij opgemerkt dat er een initiatief voorstel is om schuldhulpverlening te verbeteren. Wethouder Scholten geeft aan dat het hebben van schulden een zeer complex probleem is. Ze wil zich inzetten om te kijken wat de gemeente zelf kan doen om te voorkomen dat schulden oplopen. Zie Bijbehorende document 

undefined

Ger Deleij werkt sinds juli 2014 als campagneleider voor de FNV actie 'stop werken zonder loon'.
In zijn inleiding stelt hij dat de mensen in de bijstand nauwelijks rond kunnen komen van het inkomen en dat heeft tot gevolg dat veel mensen in armoede leven. Hij is duidelijk in zijn presentatie over de verplichte te werkstelling van bijstandsgerechten. Dit moet stoppen.
Het leidt niet tot verbetering van hun positie en ze krijgen al helemaal geen vaste baan bij het bedrijf waar ze moeten werken. Het werk noemt Deleij “armoedig werk“ Een politieke partij laat weten dat er in Eindhoven óók mensen zijn die met behoud van uitkering moeten werken. Bijvoorbeeld in de groenvoorziening en bij het bedrijf VDL Nedcar. Er wordt gepleit voor maatwerk en in samenspraak met mensen een passend traject aanbieden zodat de kansen om een betaalde baan te vinden vergroot worden. Zie Bijbehorende presentatie

undefined

De heer Sjir Hoeijmakers geeft een inleiding over het basisinkomen.
Volgens hem moet er nagedacht worden over de concrete en haalbare stappen om het idee basisinkomen verder te onderzoeken. Er worden verschillende opmerkingen gemaakt vanuit de zaal: het is niet betaalbaar, mensen moeten gewoon werken voor hun geld. Zijn stelling is: het basisinkomen is geen kwestie van ja of nee, maar een denkrichting waaruit waardevolle lessen te leren zijn. Of het bijdraagt aan het bestrijden van armoede blijft onbeantwoord.
bijdragen Sjir Hoedemakers

Tot slot. Veel dank aan de inbreng van de aanwezigen en de dagvoorzitter Harry Janssen die zorgde voor een levendig debat. Ook dank voor het invullen van de evaluatieformulieren. Hier kunt u de reacties vinden.

Hier vindt u achtergronden van de sprekers

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht

2 reacties

Aäron van der Sanden schreef op 04-11-2015

De bijdrage van Sjir Hoeijmakers staat niet waar hij hoort te staan; zijn 'bijdragen' bevat de bijdrage van Jaap Bos. Een foutje denk ik?

Redactie schreef op 19-12-2015

Opgelost, inderdaad een foutje. Het heeft even geduurd, maar we moeten zelf ook nog wennen aan de nieuwe website en met name aan de commentaren die gegeven kunnen worden.