Snuffel dossiers: bescherming van medische persoonsgegevens onder druk.

Snuffel dossiers: bescherming van medische persoonsgegevens onder druk.

10 sep 2015 - Everie Sesink, lid redactieteam FNV Lokaal Eindhoven

Snuffel dossiers: bescherming van medische persoonsgegevens onder druk.

Van de wieg tot het graf zijn we tot op heden beschermd tegen inzage in onze medische gegevens door anderen dan artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Deze gegevens vallen onder de wettelijke medische geheimhoudingsplicht. Minister Schippers (VWS) zet dit op de schop met nieuwe wetgeving.

Geheimhoudingseed.
De hierboven genoemde beroepsbeoefenaren hebben een officiële wettelijke geheimhoudingseed afgelegd. Zelfs familieleden van patiënten mogen niet zomaar in een medisch dossier of andere persoonlijke gegevens snuffelen. Dit laatste blijft verboden zelfs nadat de patiënt is overleden. Alleen een officiële schriftelijke verklaring dat de patiënt toestemming verleent aan zijn partner, ouders of kinderen om na zijn of haar overlijden de medische gegevens in te mogen zien is geldig.

De Wet bescherming persoonsgegevens niet meer heilig.
Steeds vaker wordt er echter getornd aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met name medische dossiers van huisartsen zijn doelwit. Inmiddels heeft VVD minster Schippers (VWS), door een wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg (2014), het toch voor elkaar gekregen de wettelijke bescherming van medische gegevens te omzeilen. Het doel van onze ‘fraude minister’ is het opsporen van declaratiefraude. Schippers gaat daar helemaal voor, ook al blijkt uit onderzoek door het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (IMBG) van de Erasmus Universiteit dat dit niet veel zin heeft. De minister deelde de conclusies van het onderzoek maar zette haar plannen toch door.

Minister Schippers zet vertrouwen tussen patiënt en arts op het spel.
Ook trekt de minister zich niets aan van het College bescherming Persoonsgegevens die een negatief advies geeft tegen het verstrekken van medische informatie aan zorgverzekeringen. Met de wetswijziging zet de minister het vertrouwen tussen patiënt en arts op het spel. Met als mogelijk gevolg dat patiënten medische zorg gaan mijden of informatie achterhouden voor hun huisarts. Een zeer ongewenste situatie! In het NCRV/KRO TV programma de monitor/dokters in de knel van 6 september jl, werd duidelijk wat de emotionele gevolgen zijn voor patiënten van wie het medisch dossier van de huisarts was ingezien door hun zorgverzekeraar. Artsen krijgen het mes op de keel gezet om inzage te verlenen in hun dossier. Dit alles om de zorgverzekeraars ter wille te zijn. Belangrijk is om het met je huisarts over je medische dossier te hebben. Vraag om op de hoogte gesteld te worden als je zorgverzekeraar inzage in je dossier eist. Maak groot bezwaar als je dit niet wilt. Zie ook https://cbpweb.nl/ College bescherming persoonsgegevens. CBP adviseert over verstrekking medische gegevens voor fraudebestrijding.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht