Snuffel dossiers 2: de gemeente Eindhoven en de privacybescherming van bijstandsgerechtigden.

Snuffel dossiers 2: de gemeente Eindhoven en de privacybescherming van bijstandsgerechtigden.

10 sep 2015 - Everie Sesink

Snuffel dossiers 2: de gemeente Eindhoven en de privacybescherming van bijstandsgerechtigden.

Opmerkelijk was in maart van dit jaar de uitgelekte informatie dat Eindhovense bijstandsambtenaren uitkeringsgerechtigden onder druk zetten om bij hun huisarts medische gegevens op te vragen en aan hen te verstrekken. Doel was om te achterhalen of ziekte beperkingen zou geven om verplicht aan het werk te gaan.

Bijstandsambtenaar op de stoel van de ARBO-arts?
Zoals bekend moet zijn bij gemeenteambtenaren zijn ARBO artsen degenen die beoordelen of iemand met gezondheidsklachten weer aan het werk kan. Bij ernstige arbeidsbeperkingen kan een arbeidsdeskundige samen met de persoon in kwestie bekijken welke werkzaamheden wel mogelijk zijn en hoe dat te realiseren. Het is dus niet nodig en zeer onwenselijk dat ambtenaren gaan snuffelen in medische gegevens van de patiënt en dit gebruiken om tot de conclusie te komen dat iemand wel of niet kan werken.

Dreiging met korting uitkering.
Naast de pogingen om aan medische gegevens over iemand te komen gingen de ambtenaren nog verder door te dreigen met korting of intrekking van de uitkering als ze dat niet zouden doen. Intrekking van een uitkering mag alleen als iemand weigert een verklaring van zijn huisarts te geven over wel of niet kunnen werken.

Huisartsen werken niet mee aan deze praktijken. De Eindhovense huisartsen, geconfronteerd met deze vraag van hun patiënten, hebben aan de bel getrokken bij wethouder Jannie Vischer en in een gesprek hun standpunten over de bescherming van medische gegevens duidelijk te maken. Wethouder Depla moest er zelfs aan te pas komen om een en ander glad te strijken.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) Oost Brabant heeft de gemeente eerder een brief gestuurd over het beschermen van de privacy van patiënten. De Eindhovense huisartsen hebben terecht besloten niet mee te werken aan dit soort gemeentelijke sluipwegen om medische informatie te verkrijgen.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht