In Eindhoven is herhaalde zoektijd voor jongeren onder 27 jaar van de baan

In Eindhoven is herhaalde zoektijd voor jongeren onder 27 jaar van de baan

03 sep 2015 - Carla Ter Beek, lid redactieteam FNV Lokaal Eindhoven

In Eindhoven is herhaalde zoektijd voor jongeren onder 27 jaar van de baan

Obstakels
Als een bijstandsgerechtigde via een tijdelijk dienstverband gaat werken loopt deze tegen verschillende belemmeringen aan. Een van de belangrijkste is de zoektermijn ( wachttijd) voor personen jonger dan 27 jaar. In de praktijk blijkt dit een belangrijk obstakel te zijn voor het accepteren van tijdelijk werk. Wethouder Staf Depla krijgt steeds de handen op elkaar als hij zegt dat mensen met een bijstandsuitkering het beste af zijn als ze betaald werk kunnen doen. Het uitgangspunt is dan ook dat zoveel mogelijk mensen regulier werk kunnen verrichten vanuit de bijstand, ook als dat tijdelijk of in deeltijd is. De werkgever heeft immers behoefte aan flexibiliteit! Voorop blijft staan dat volledige uitstroom wenselijk is, maar tijdelijk en deeltijdwerk kunnen een opstap zijn.

Hoe gaat het nu? Wanneer de bijstand i.v.m. je inkomsten beëindigd wordt, en je na het aflopen van je tijdelijk contract helaas weer een bijstandsuitkering aan moet vragen, geldt voor jongeren onder de 27 jaar, weer een zoek- wachttijd van 4 weken. Je hebt dus 4 weken geen inkomen. Veel jongeren kunnen deze financiële gevolgen niet opvangen. Zie hier een obstakel om tijdelijk werk te accepteren. Dit terwijl tijdelijk werk ook kansen biedt om je vaardigheden en werkervaring verder op te bouwen.

Oplossing
Eindelijk gaat wethouder Depla van de gemeente Eindhoven gebruik maken van de mogelijkheden die de wet biedt. In plaats van de uitkering te beëindigen, gaat de gemeente bij de aanvaarding van tijdelijk werk de uitkering blokkeren. Om te kunnen blokkeren is het nodig dat de gemeente een verkorte aanvraagprocedure bij een hernieuwde aanvraag mogelijk maakt. Dit wordt een vroegmelding genoemd Het lijkt er nu op dat deze er echt gaat komen. Dat is dus goed nieuws! Zit er dan misschien een addertje onder het gras? Vanzelfsprekend gelden er voorwaarden: het moet echt gaan om tijdelijk werk en de termijn van blokkeren mag niet te lang zijn. Vooralsnog denkt de wethouder aan een termijn van 3 maanden. Bovendien moet je 4 weken voor het eindigen van je contract je aanmelden en in de zoekperiode weer volop zoeken naar werk of scholing. Het mooie van deze regeling is dat de zoekperiode van 4 weken nu dus samenvalt met de laatste 4 weken voor het aflopen van je contract. Dan hoef je in ieder geval geen 4 weken zonder inkomsten te zitten.

Vervolgstappen
Niet alleen voor jongeren onder de 27 jaar zijn er obstakels. Voor iedereen die een bijstandsuitkering heeft zijn er in meer of mindere mate belemmeringen om werk te aanvaarden. Denk hierbij aan de hoogte van inkomstenvrijstelling bij deeltijdwerk, de verplichte loonheffingskorting die bij de werkgever neergelegd moet worden, de gevolgen voor inkomensafhankelijke regelingen als huurtoeslag. Nee, makkelijk is het niet. Daarom wordt er vanuit Den Haag ook gedacht aan meerdere aanpassingen op het gebied van het wegnemen van belemmeringen voor het aangaan van een flexibel dienstverband.

Voorlichten
Laat je vooral goed voorlichten. Gewoon al bij het eerste gesprek. Wat zijn je mogelijkheden en waar moet je opletten? Wat zijn je rechten en plichten? Je weet nu in ieder geval dat als je jonger bent dan 27 jaar en een herhaalde aanvraag voor een bijstandsuitkering doet, je niet meer 4 weken zonder geld hoeft te zitten. Al met al toch een stapje in de goede richting.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht