Onderzoek zorg en ondersteuning

Onderzoek zorg en ondersteuning

22 apr 2015 - Carla Ter Beek

Onderzoek zorg en ondersteuning

De gemeente Eindhoven nodigt mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben uit om mee te doen aan een raadpleging. Ook mantelzorgers worden gevraagd de vragenlijst in te vullen.

Op de site van de gemeente kunt u onderstaande informatie lezen. Doe mee en vul voor 4 mei de vragenlijst in. Ga naar www.zorgnaargemeenten.nl voor de vragenlijst. Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, zoals begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen, kunnen sinds dit jaar terecht bij hun gemeente. Als iemand zich meldt, gaat de gemeente met hem/haar in gesprek over de persoonlijke situatie. Een aantal cliëntenorganisaties is benieuwd naar de ervaringen van cliënten met dit gesprek.

Daarom is de digitale raadpleging 'Zorg naar gemeenten, het gesprek met uw gemeente' gestart gegaan. Iedereen kan tot 4 mei zijn/haar ervaringen melden via www.zorgnaargemeenten.nl. Cliënten, maar ook mantelzorgers zijn van harte uitgenodigd om mee te doen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Wat willen de cliëntenorganisaties weten?
Cliëntenorganisaties willen onder andere weten of mensen op de hoogte zijn waar zij zich kunnen melden voor een gesprek met de gemeente. Maar ook of zij al een gesprek hebben gehad. En zo ja, hoe zij zich daarop hebben voorbereid en hoe het gesprek is verlopen. Ook willen de organisaties een beeld krijgen van de ervaringen met het aanvragen van individuele maatwerkvoorzieningen en het toekennen daarvan.

Programma ‘Aandacht voor iedereen’
De digitale raadpleging is onderdeel van het programma 'Aandacht voor iedereen (AVI)'. In het programma werken de volgende organisaties samen: Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, Oogvereniging, ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO, NVOG en NOOM, Patiëntenfederatie NPCF, Per Saldo en Zorgbelang Nederland. Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Meer informatie vindt u op: www.aandachtvooriedereen.nl

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht