Maatregelen bestrijden Jeugdwerkloosheid

Maatregelen bestrijden Jeugdwerkloosheid

23 apr 2015 - Carla Ter Beek

Maatregelen bestrijden Jeugdwerkloosheid

De jeugd heeft de toekomst. Een oud gezegde dat nog steeds een krachtig beeld oproept. Wat de jeugd zelf betreft, is bouwen aan een eigen toekomst in een periode van werkloosheid niet eenvoudig. Verschillende partijen, zoals de gemeente, onderwijs instellingen en vakbond zijn dan ook bezig met het bestrijden van jeugdwerkloosheid.

Gelukkig gaat het wat beter. *Het werkloosheidspercentage daalde van 7,2 procent in januari naar 7,1 procent in februari.
Er zijn in Nederland nu 633 duizend mensen werkloos, 12 duizend minder dan een maand eerder. Het aantal WW-uitkeringen in februari kwam uit op 455 duizend, een daling van 2,5 duizend ten opzichte van januari. Onder jongeren tot 25 jaar daalde het aantal uitkeringen met 15 procent.

Ook in Eindhoven is er volop besef dat de Jeugd de toekomst is. Om de jeugdwerkloosheid in de regio terug te dringen werd in juni 2013 het ‘Plan van Aanpak Jeugdwerkloosheid 2013-2014' vastgesteld. De gemeente Eindhoven is positief over de verhouding doelstellingen en behaalde resultaten. Ook nu in 2015 zijn er in Eindhoven en omgeving volop projecten om jonge mensen te ondersteunen **. Let op! In het kader van verdringing is het ene project beter dan het andere.

Ook bij FNV is er aandacht voor jeugdwerkloosheid. FNV Jong komt op voor de belangen van jongeren zoals verbeteren van rechten van flexwerkers, meer en betere stages tegen een eerlijke vergoeding en bijdragen aan goed en betaalbaar onderwijs.

Niet alleen de gemeente en FNV jong bouwt aan de toekomst, ook ouders en de jeugd zelf spelen een belangrijke rol. Ga op zoek naar informatie. Kom ook op voor jezelf! Als je geen betaalde baan hebt, ga dan in ieder geval in gesprek met je werkcoach, vraag naar de mogelijkheden en laat je niet zomaar wegsturen.

Ben actief, zoek elkaar op en inspireer elkaar, wees jong en denk 'ik ben de jeugd, ik ben de toekomst'.

Carla Ter Beek

 

* Cijfers afkomstig van UWV betreffende de periode februari 2015
** http://eindhoven.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1173296/Bijlage_3__Aanpak_jeugdwerkloosheid.pdf

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht