Kick-off Meldpunt Hart voor Zorg Eindhoven 26 februari 2018

Van 26 februari 2018 19:30 tot 26 februari 2018 21:30

Kick-off Meldpunt Hart voor Zorg Eindhoven 26 februari 2018

Best FNV-lid,

Belangrijk voor werknemers in de Huishoudelijke zorg
Veel leden van de FNV hebben zich in 2015 ingezet voor de FNV Red de Zorg campagne. Er zijn bijna 1 miljoen handtekeningen opgehaald en overhandigd aan het kabinet. Dit leidde tot onderhandelingen tussen de FNV, het kabinet en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met een klinkend resultaat op 4 december 2015:

  • verbetering van kwaliteit verpleeghuizen door o.a. opstellen van verantwoorde personeelsformatie.
  • Maken van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) om gemeenten te dwingen een reëel tarief te laten berekenen voor de huishoudelijke zorg. Waaruit de cao VVT normaal betaald kan worden. Niet alleen de prijs is bepalend maar ook de kwaliteit en continuïteit van zorgverlener en cliënt. Het kabinet heeft 300 miljoen euro beschikbaar gesteld om de ondersteuning thuis functie in de huishoudelijke zorg te ontwikkelen.
  • Afschaffen van de alfa constructie via de zorginstellingen.

Belangrijk voor cliënten die WMO huishoudelijke zorg ontvangen
Gemeenten bezuinigen al jaren op de WMO huishoudelijke zorg. Eindhoven schroeft per 2018 in fases de financiële vergoeding aan de zorgaanbieders terug. De aparte Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) gaat helemaal bij cliënten weg en wordt ondergebracht bij een apart schoonmaakbedrijf. Cliënten krijgen nieuwe keukentafelgesprekken waar de teruggang van de indicatie wordt uitgelegd. Veel cliënten gaan uren per week minder hulp krijgen. Ongehoord en volledig in tegenspraak met de rechterlijke uitspraken in soortgelijke situaties.

  • Het is de hoogste tijd op te komen voor onze leden/werknemers in de huishoudelijke zorg en de cliënten die deze huishoudelijke zorg ontvangen.
    Gemeente Eindhoven moet een reëel tarief gaan vaststellen waaruit de cao VVT betaald kan worden. Bijvoorbeeld de nieuwe HV-loonschaal die per 1 april 2018 wordt ingevoerd.
  • Gemeente Eindhoven moet zijn WMO HV beleid bijstellen. Zodat cliënten de uren krijgen die nodig zijn om zichzelf te kunnen redden in de thuissituatie. Gemeente moet stoppen om de indicatie uren van de cliënten naar beneden vast te stellen. Stoppen met verder te bezuinigen op de WMO Huishoudelijk Zorg.

Wat gaan we doen? Kick-off ‘Meldpunt Hart voor Zorg Eindhoven’
Op 26 februari (19.30-21.30 uur) organiseren we in het prachtig verbouwde vakbondshuis in Eindhoven een kick-off voor het op te zetten ‘Meldpunt Hart voor Zorg Eindhoven’. Een meldpunt voor werknemers om rechtvaardige beloning te krijgen voor hun goede werk. Een meldpunt tegelijk voor de cliënten om een goede individuele maatwerkvoorziening te krijgen. Geen teruggang in hun indicatie-uren, omdat de gemeente wil bezuinigen. Wat we precies aan activiteiten gaan ondernemen, dáár gaat de kick-off over…… Berkelland, Roosendaal, Emmen en Den Haag zijn ons al voorgegaan én met succes!!

Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers huishoudelijke hulp én voor de cliënten die gebruik maken van de WMO huishoudelijke hulp (leden en niet leden van de FNV). Via dit Meldpunt gaan we individuele bewijzen verzamelen over de uitvoering van de huishoudelijke verzorging in Eindhoven. En willen we dat de cliënten hun indicatie-uren houden. We gaan daarmee naar de politiek en eisen wijzigingen van het beleid. Onze eisen zetten we kracht bij met acties en activiteiten. Kom alsjeblieft zelf én neem mensen uit de zorg mee, zoals collega’s, cliënten, familie etc.

Kick-off Meldpunt Hart voor Zorg Eindhoven
Datum: 26 februari 2018
Tijdstip: 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: Vakbondshuis Eindhoven, Dr. Cuijperslaan 47
Vervoer: Auto: voldoende parkeergelegenheid, OV: Lijn 2, vanaf het centraal station Eindhoven, stopt voor de deur van het vakbondshuis
Contactpersoon: Christ Koppelmans/kaderlid: chkoppelmans@planet.nl

Met vriendelijke groet,

FNV Zorg & Welzijn
Lokaal FNV Regio Eindhoven en De Kempen

Deel deze Activiteit