Informatieavond TTIP, CETA en TiSA

Van 17 oktober 2016 20:00 tot 17 oktober 2016 22:00

Informatieavond TTIP, CETA en TiSA

De FNV en de Vereniging Milieudefensie organiseren een informatieavond over TTIP, CETA en TiSA.
Deze vindt plaats: Datum: maandag 17 oktober 2016
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Ontmoetingscentrum ’t Kruispunt Slachthuisstraat 22 Geldrop

Sprekers: Lot van Baaren namens het FNV en Freek Bersch namens Milieudefensie

De FNV en de Vereniging Milieudefensie heten u van harte welkom op deze avond! Namens FNV Namens Milieudefensie Eindhoven en Geldrop

(’t Kruispunt is bereikbaar met bus 10, halte St Annaziekenhuis)

Beste mensen,

Er lopen onderhandelingen tussen de EU en de VS over het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) en tussen de EU en Canada over het vergelijkbare CETA. Beiden zijn ingrijpende vrijhandelsakkoorden. Daarnaast wordt er gesproken over een vergelijkbaar dienstenakkoord TiSA.Een ‘vrijhandelsakkoord’ klinkt leuk, maar er zijn drie grote gevaren aan verbonden.

1)  Het wegnemen van handelsbeperkingen komt neer op het afschaffen van wetten en regels die bedoeld zijn om burgers te beschermen. Daardoor komen standaarden onder druk te staan, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, duurzaamheid en milieu, en veiligheid. De soepelste regel telt en de VS-regels zijn vaak soepeler.

2) Het verdrag bevat een hoofdstuk over ‘investeringsbescherming’. Dat geeft bedrijven de mogelijkheid om landen via een speciale, niet-reguliere rechtbank aan te klagen als die bedrijven menen dat zij door het beleid van een land belemmerd worden in het maken van winst. Zo wordt de rechtsstaat gepasseerd. Immers, ook onze reguliere rechtspraak is prima toegerust om economische claims te kunnen beoordelen.

3) De totstandkoming van het verdrag verloopt buitengewoon schimmig en ondemocratisch. De Tweede Kamer kan het proces vrijwel niet controleren. Het staat nog niet vast dat de nationale parlementen het akkoord ter behandeling aangeboden krijgen.

 

Deel deze Activiteit