Robbie Heutinck - Secretaris

Robbie Heutinck

Secretaris

Robbie Heutinck

Robbie Heutinck, secretaris van het bestuur Lokaal FNV Eemland. Daarnaast als vrijwilliger bezig voor de FNV belasting service en voor ledenservice. Ik vind professionele individuele belangenbehartiging voor leden belangrijk. Om deze professionaliteit te kunnen waarborgen is een goed functionerend lokaal bestuur vereist. Als secretaris zet ik mij hiervoor in.

Deel deze vrijwilliger