UITNODIGING THEMA-AVOND BASISINKOMEN EEMLAND OP 1 APRIL 2020

UITNODIGING THEMA-AVOND BASISINKOMEN EEMLAND OP 1 APRIL 2020

09 mrt 2020 - kfs

UITNODIGING THEMA-AVOND BASISINKOMEN EEMLAND OP 1 APRIL 2020

BASISINKOMEN
Locatie: FNV Vakbondshuis, Stadsring 47, Amersfoort

WOENSDAG
1 APRIL 2020
Aanvang: 19.30, inloop vanaf 19.00 uur

Beste leden,

Als FNV staan we voor fatsoenlijk werk, eerlijke arbeidsverhoudingen en terugdringen van ongelijkheid. Door de crisis en de race naar beneden is de ongelijkheid tussen arm en rijk toegenomen. Werk verdwijnt door automatisering en robotisering en daar komt niet altijd (evenveel) werk voor in de plaats.

FNV wil werk en inkomen eerlijker verdelen, en een basisinkomen kan daar een bijdrage aan leveren. Wij gaan kijken, vanuit een positieve grondhouding welke factoren hierop van invloed zijn en hoe een basisinkomen voor iedereen gefinancierd kan worden. We kijken naar alle gevolgen en wat dit betekent voor het welzijn van alle burgers. We kijken ook naar eventuele bezwaren en hoe die ondervangen kunnen worden.

Standpunt bepalen

De FNV wil dus de komende periode de mogelijkheden van een basisinkomen verder onderzoeken om hier vervolgens een beleidsstandpunt op te formuleren. Hiervoor gaan we met zowel onze leden als wetenschappers in gesprek.

Doel is om met jullie in gesprek te gaan over de voor- en nadelen van een dergelijk idee.

De bijeenkomst wordt verzorgd door:

Bert Veenstra, plv. lid van de sector Zelfstandigen, lid van de werkgroep Basisinkomen FNV en actief binnen de PvdA o.a. in Amersfoort;

Thom Bijenhof, beleidsmedewerker van de FNV en lid van de werkgroep Basisinkomen FNV.

We kijken uit naar een gezellige en zinvolle avond.

Gaarne aanmelden vóór 27 maart 2020 per email lokaal.eemland@vereniging.fnv.nl. Heb je geen emailadres tot je beschikking, dan kun je zonder opgave de themabijeenkomst bezoeken.

Je bent van harte welkom. Neem een belangstellende mee, ook niet-leden zijn welkom.

Met vriendelijke groet,
Bestuur FNV Lokaal Netwerk Eemland

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht