Hun strijd onze strijd

Hun strijd onze strijd

29 aug 2018 - kfs

Hun strijd onze strijd

UITNODIGING

Aan de FNV-leden in de regio Eemland

Geachte heer/mevrouw,

Hoe werkt FNV internationaal samen met andere vakbonden om te komen tot goed werk wereldwijd?
Daarover organiseert Lokaal FNV Eemland een informatie- en discussieavond op:

Donderdag 27 september

Lokaal Vakbondshuis Eemland
Stadsring 47
Amersfoort

Inloop vanaf 19.00 uur
Start programma: 19.30 uur
Eindtijd 22.00 uur

‘Hun strijd, onze strijd. Internationale solidariteit!’ Het lijkt een oude kreet maar solidariteit en internationale samenwerking zijn nog springlevend. FNV steunt vele projecten om vakbonden wereldwijd te versterken. Door de toegenomen globalisering en internationale handel en uitbesteding is ‘Hun strijd’ nu misschien wel meer dan ooit ook ‘onze strijd’. Want ook in Nederland werken we al lang niet meer bij strikt ‘Nederlandse’ bedrijven.

Op deze avond zullen we met u in gesprek gaan over wat FNV op internationaal gebied doet. Amersfoorters Fred Polhout, Anya Wiersma en Astrid Kaag verzorgen deze avond. Er is ruimte voor vragen en discussie.

Programma:

  • Astrid Kaag van Mondiaal FNV vertelt hoe we vakbonden in ontwikkelingslanden steunen, samen met actieve leden uit alle FNV-sectoren.
  • Fred Polhout onderhandelt bij de Rabobank en de ABNAMRO maar bemoeit zich ook met investeringen van banken in bijvoorbeeld de palmolie-industrie in Indonesië. Hij vertelt hoe we dat doen en waarom dat belangrijk is en waarom we ook met verzekeraars om tafel zitten.
  • Anya Wiersma is al jarenlang actief in internationale samenwerking met een focus op vrouwen en LHBTI-personen. Ze vertelt over samenwerking met onder andere Marokkaanse en Turkse vakbondsvrouwen en waarom sterke vakbondsvrouwen in de wereld zo nodig zijn en over hoe de positie van LHBTI op de werkvloer wereldwijd verbeterd kan worden door vakbonden.  

We hopen u te mogen verwelkomen op deze avond. De koffie en thee staat klaar!

Het vakbondshuis is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.  In de parkeergarage van het pand kunnen vanaf 19 uur 12 auto’s gratis parkeren.

Graag aanmelden bij Esther van Grootel, email: esther.vangrootel@fnv.nl

Met vriendelijke groet, namens het bestuur Lokaal FNV Eemland,

Piet van Soestbergen, voorzitter.

Utrecht, 29 augustus 2018, 18-0815/oe/ra

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht