Nieuwsbrief juni 2018 FNV Senioren Eemland

Nieuwsbrief juni 2018 FNV Senioren Eemland

02 jun 2018 - FNV Senioren Eemland

Nieuwsbrief juni 2018 FNV Senioren Eemland

Beste FNV Senioren van de afdeling Eemland,

We beleven spannende tijden. Op 1 mei was er de grote manifestatie in Den Haag.
Het bestuur van de afdeling Eemland was voor een groot deel van de partij.
Voorafgaande hieraan hadden we op 23 april onze algemene ledenvergadering in Amersfoort. Jammer genoeg viel de opkomst wat tegen. Wij zullen ons uiterste best blijven doen om het contact met u, de leden, verder uit te bouwen. Want we geloven in de kracht van persoonlijk contact, elkaar in de ogen kijken en goed luisteren naar elkaars argumenten. Er is zoveel wat ons bezig houdt en wat om verbetering vraagt!

We waren heel blij dat er bij de ALV twee nieuwe bestuursleden konden worden aangesteld: Boudewijn Hessel, 68 jaar en wonende in Bunschoten en Jan Staal, wonend in Soest. Laatstgenoemde heeft tot onze grote spijt om persoonlijke redenen inmiddels besloten van verdere deelname aan het bestuur af te zien. We wensen Boudewijn veel plezier en voldoening bij het bestuurswerk en hopen Jan nog te mogen ontmoeten bij onze themabijeenkomsten.

In de ALV bespraken we de gang van zaken in 2017 en in 2018 tot nu toe. Wij kregen instemming van de leden voor onze voornemens voor dit jaar.
Met elkaar bespraken we de uitkomst van de enquête die we in februari organiseerden.
In deze nieuwsbrief vindt u een korte samenvatting van het verloop van de ALV en de daarop aansluitende themabespreking. Ook wordt de uitkomst van de enquête vermeld.

Dit keer is het de beurt aan onze secretaris, Ton van der Scheer, om zich voor te stellen.
En Sjarrel Massop gaat in op de themabijeenkomst die we in juni willen organiseren.
We hopen dat u ons enthousiasme aanstekelijk voor u werkt. Want er valt veel te doen.
U kunt daarbij een hoofdrol spelen. Door mee te denken en waar mogelijk ook te helpen. Samen op weg naar een leefbaarder Nederland, met oprechte aandacht voor de grote groep senioren. Wij rekenen op u!

Tenslotte wensen we u veel leesplezier bij het doornemen van deze Nieuwsbrief.

Lees hier de volledige nieuwsbrief.

FNV Senioren Eemland

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht