Samenvatting antwoorden Thema-avond Zorg van 21 september 2016

Samenvatting antwoorden Thema-avond Zorg van 21 september 2016

27 dec 2016 - kfsmit

Samenvatting antwoorden Thema-avond Zorg van 21 september 2016

Netwerk Eemland

Doel: Een start maken met de vorming van een vakbondsvisie op de ontwikkelingen in de Nederlandse zorgsector.

Vraag 1
De overheidsuitgaven voor de zorg blijven stijgen ondanks de drastische bezuinigingen van de afgelopen jaren. Hoe komt dat volgens u?

De vergrijzing speelt een rol. Er is teveel bureaucratie in de zorg, Er is versnippering van de zorg zelf en bij de zorgverzekeringen. Er is geen goede controle op het nieuwe stelsel, de politiek heeft de toezicht verloren.
Het management functioneert niet. Geld wordt niet goed besteed. Er wordt te weinig geluisterd naar zorgmedewerkers en cliënten.


Vraag 2
De vakbond heeft zich aangesloten aan de campagne voor een Nationaal Zorgfonds. Het idee is dat de stijgende kosten niet afgewenteld mogen worden op de gewone mensen. Wat zijn uw ideeën hierover?

Eigen risico moet weg of minder. Er is zorgvermijding waardoor op termijn de kosten alleen maar hoger worden.
Eén systeem en geen versnippering. NZF is onderdeel van de oplossing.
Zorg is een publieke zaak geen private.
Het is ook een zaak van de vakbeweging.
 
Vraag 3
Hoe kan de toegankelijkheid voor de zorg volgens u verbeterd worden?

Openheid van zaken en transparantie.
Geen eigen risico. Maar zeggenschap bij de zorgverleners.
Betrokkenheid en luisteren naar de cliënten. Minder bureaucratie.

Vraag 4
De bezuinigingen in de zorg hebben geleid tot erg veel verlies aan arbeidsplaatsen, de schatting is 65.000. Er zijn ook veel klachten van zorgmedewerkers over een te hoge werkdruk. Wat is uw ervaring en welke suggesties voor verbetering heeft u?

Ervaringen
Werkdruk is te hoog, zekerheid voor werkenden is te klein. Management intimideert, geeft onveilig gevoel. Verhouding zorgverleners en niet zorgverleners is fout. Mensen in de zorg hebben te weinig tijd voor hun werk.
Suggesties
Meer mensen in de zorg aanstellen op echte banen en deze mensen onderling beter laten samenwerken. Minder managers. Onderling Respect.

Vraag 5
De stelselherziening ingevoerd vanaf 2006 beoogde meer marktwerking in de zorg. Over de effectiviteit daarvan bestaan twijfels. Wat zijn uw ervaringen?

Zorg is niet beter geworden, wel duurder, zorgverzekeraars hebben te veel macht. Beter toezicht op bestedingen. We moeten weer één systeem.
Marktwerking in de zorg leidt tot minder handen aan het bed.
De winst is belangrijker geworden, dan de zorg.

Vraag 6
Er reizen vragen over de kwaliteit van de zorgverlening. Hoe denkt u hierover?

De kwaliteit is er op achteruit gegaan. De kwaliteit kan verbeterd worden door meer onderlinge samenwerking. Cliëntenraden functioneren niet meer.
Kwaliteit loopt achteruit, door te weinig mensen wordt het werk afgeraffeld.
Werkdruk, onvoldoende gekwalificeerd personeel, moet wel tot ongelukken leiden. Ondanks dat doen onze zorgverleners het goed.

Vraag 7
Heeft u andere suggesties, problemen, oplossingen?

Opheffen bestaande zorgverzekeraars.
Onderling meer contacten met organisaties en dergelijke, communiceren, goede klachtenregeling, landelijk niet bij de gemeenten.
Behoefte moet echt leidend zijn, wel goed toezicht op correctheid.
Goed personeel trainen en scholen, geen winst in de zorg.
Organiseer het vertrouwen.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht