Ledenbijeenkomst Senioren in Amersfoort

Ledenbijeenkomst Senioren in Amersfoort

08 jul 2016 - Webredactie

Ledenbijeenkomst Senioren in Amersfoort

Woensdag 29 juni hielden de leden van FNV Senioren van de regio's Eemland en Heuvelrug Oost een ledenbijeenkomst in Amersfoort.

Vakbondsbestuurder Eunice Bronswijk gaf op een levendige manier informatie en ging in geanimeerd gesprek over koopkracht van senioren, de WMO en de zorg, met name de thuiszorg. Omdat de politieke ontwikkelingen rond pensioenen voorlopig weinig uitzicht lijken te bieden, ziet zij vooral in de afschaffing of aanpassing van de eigen bijdrage voor zorgkosten een reële mogelijkheid tot verbetering van koopkracht voor senioren.

Leden vertelden over hun ervaringen met de 'keukentafelgesprekken' en wat deze voor gevolgen hadden voor met name de huishoudelijke hulp. De ervaringen verschilden aanzienlijk; van tevredenheid tot boosheid en teleurstelling over bejegening en soms drastische korting van het aantal uren hulp.

De senioren van de regio’s willen actiever aan de slag om invloed uit te oefenen op de lokale politiek en de uitvoering daarvan door de gemeenten. De ondersteuning en advisering van de leden blijkt van groot belang, zoals bij de uitvoering van de WMO en de huishoudelijke hulp. Ook de informatie aan en de communicatie met de leden van de regionale groepen willen we aanzienlijk verbeteren. Ton van der Scheer deed daarom een oproep aan leden die zich daarvoor willen en kunnen inzetten hieraan hun medewerking te verlenen.

Namens het bestuur van de lokale seniorengroep Eemland en Heuvelrug Oost,

Piet van Soestbergen

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht