Nieuwsbrief 2016 bewaareditie

14 mrt 2016 - Sjarrel Massop

Nieuwsbrief 2016 bewaareditie

Nieuwsbrief 2016  Bewaar editie
LOKAAL FNV  netwerk Eemland.Beste vakbondsleden Eemland,
De vakbond blijft een noodzakelijkheid. Dat is niet alleen omdat de positie van werkenden, niet werkenden, ouderen, jongeren en kansarme mensen bedreigd blijft worden. Het is ook belangrijk om gewone mensen met elkaar te verbinden en een stem te geven in het roerige Nederland.

Als vakbond in de regio Eemland, met Amersfoort als centrale plaats zijn we al geruime tijd bezig om met een enthousiaste groep mensen de de vakbond in het lokale gebeuren een plekje te geven. In 2015 hebben we aan de hand van een werkplan een aantal activiteiten georganiseerd. Er is een thema avond geweest over het handelsverdrag TTIP en een thema avond over Armer en rijker. We zijn betrokken bij activiteiten rond de zorginstelling van Beweging 3.0 waar een reorganisatie plaatsvindt. We denken mee en zijn betrokken bij de dreigingen rond de thuiszorg (TSN). In ons vakbondscentrum aan de Liendertseweg vinden steeds meer activiteiten plaats, inloopspreekuren voor diverse groepen, belastingservice en ondersteuning van mensen met een vraag op ons vakbondsgebied.

Nog niet genoeg, we willen nog meer!
Ook voor 2016 hebben we weer plannen. Het werkplan dat we opgesteld hebben voor het lokale netwerk Eemland willen we graag gaan uitvoeren. Om te beginnen gaan we daarvoor in de loop van het jaar verkiezingen organiseren. Lopende activiteiten blijven doorgaan en we zouden best enige hulp en denkkracht kunnen gebruiken om onze activiteiten te versterken.
We gaan ook in de loop van het jaar de vakbondsleden die dat al erg lang zijn, de jubilarissen dus, weer goed in het zonnetje zetten en ze trakteren op een leuke gezamenlijke dag. De voorbereidingen daarvoor zijn gestart.

Er is echter nog meer!!
De regering heeft meer en meer taken overgeheveld naar de lagere overheden. Het betreft vooral zorgverlening en ondersteuning, bemiddeling naar nieuw werk enzovoorts. Het is belangrijk om daarin als vakbond betrokken te worden, omdat het allemaal ook zaken zijn die met werknemersbelangen te maken hebben.

Volg onze website en we houden jullie op de hoogte. En voel je ervoor om betrokken te raken met onze activiteiten, sluit je dan aan bij ons.

Vakbondsvriendelijke groeten

Sjarrel Massop

Interim voorzitter  Lokaal FNV Eemland.

Download het volledige document

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht