Bestuursverkiezingen Lokaal FNV Eemland

12 mrt 2016 - T. Faber & T. Bijenhof

Bestuursverkiezingen Lokaal FNV Eemland


Beste FNV-leden,


Het is en blijft hard nodig dat er een sterke en krachtdadige vakbond is om de belangen van werkenden, onvrijwillig werklozen, ouderen, jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen behartigen.

De regering in Den Haag schuift steeds meer verantwoordelijkheden naar de decentrale overheid, zoals provincie maar vooral de gemeenten. Ondanks dat de grootste crisis  - naar men zegt - over is, blijkt toch telkens weer dat er veel mensen hun baan verliezen, mensen moeilijk aan een baan komen en dat de inkomens en vermogens verdeling in Nederland erg scheef getrokken is.

Het is dus belangrijk dat mensen zich verenigen en een stem krijgen, ook op lokaal gebied.

In de regio Eemland, met Amersfoort als centrale gemeente, zijn we al geruime tijd bezig om met een enthousiaste groep mensen de voorbereidingen te treffen voor het opzetten van een lokaal netwerk. We hebben een werkplan gemaakt, we hebben een aantal activiteiten gepland, waarvan er ook al enkele hebben plaatsgevonden, we zijn betrokken bij activiteiten rond de zorginstelling van Beweging 3.0, we denken mee en zijn betrokken bij de dreigingen rond de thuiszorg (TSN), we hebben een mooie begroting voor activiteiten, kortom een en ander staat al redelijk op de rails.

Nog niet genoeg, we willen nog meer!
Wat we eerst willen is ons als netwerk een formele status geven. We voldoen aan de voorwaarden van de FNV. We zijn naarstig op zoek naar een mooie locatie voor ons vakbondshuis die aan onze wensen kan voldoen.
De volgende stap is het gaan verkiezen van een bestuur. We zoeken mensen die bereid zijn om zich daar voor in te zetten. Veel werk is al verzet, echter denk niet dat je in een gespreid bedje komt. Daarvoor hebben we te veel ambitie. We kunnen je enthousiasme echter wel gebruiken.

Stel je dus kandidaat voor een bestuursfunctie voor Lokaal FNV Eemland. Dat kan door je aan te melden bij de verkiezingscommissie voor 5 april 2016. Gebruik hiervoor het bijgevoegde aanmeldformulier. Deze kun je sturen naar:

Liendertseweg 106, 3815 BJ  Amersfoort of per e-mail aan: fnveemland@gmail.com.

Na de aanmelding nemen we contact met je op.
De verkiezingsdatum is 10 mei 2016.

Vakbondsvriendelijke groeten,

De verkiezingscommissie
Thom Bijenhof en Tineke Faber.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht

3 reacties

Duck schreef op 14-03-2016

"We zijn naarstig op zoek naar een mooie locatie voor ons vakbondshuis die aan onze wensen kan voldoen. " En die wensen zijn? Al eens in DeNieuweStad gekeken, of een cafe-, koffiehuis-achtig pand met wat kantoorruimte achter, in Soesterkwartier bijvoorbeeld?

Duck schreef op 14-03-2016

En al kans gezien deze pagina van Lokaal FNV Eemland interactief als Facebook, met alle Eemland leden verbonden, een ledenorganisatie waardig te krijgen? En helpers daarvoor gevonden, nodig?

Duck schreef op 03-09-2016

Geen antwoord?