UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 23 APRIL 2018 FNV SENIOREN EEMLAND

Van 23 april 2018 13:00 tot 23 april 2018 17:30

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 23 APRIL 2018 FNV SENIOREN EEMLAND

BIJEENKOMST
Na de vergadering bespreken we met elkaar het thema “De vakbeweging in de moderne maatschappij”, een beschouwing over de grote veranderingen in het leven van nu. Individualisering en groot kapitaal bepalen ons doen en laten. Hoe ervaren we dat en wat kan de vakbeweging doen om dit ten goede te keren? En hoe pakken we dat dan aan? Inleider is Sjarrel Massop. Bedoeling is elkaar te inspireren door het uitwisselen van ervaringen en denkbeelden.

Verkiezing nieuwe bestuursleden
Voor de vacatures binnen het bestuur hebben zich tot het verzenden van deze uitnodiging twee kandidaten gemeld: Boudewijn Hessel en Jan Staal. Met beiden hebben we gesproken. Wij kregen het vertrouwen dat zij goed zullen voldoen. Tijdens de ALV zullen zij zich nader aan u voorstellen.

Overige kandidaten: wij hopen dat er nog meer kandidaten zullen zijn. Opgeven kan bij de secretaris (ondergetekende) tot twee uur voor aanvang van de vergadering.
Een profielschets kan op verzoek worden toegestuurd, gelieve deze desgewenst aan te vragen bij de secretaris.

PROGRAMMA

  1. Opening, welkomstwoord
  2. Korte terugblik op het afgelopen jaar (tekst wordt ter plekke uitgedeeld)
  3. Vooruitblik naar 2018
  4. Bespreking resultaten van de enquête van februari 2018
  5. Verkiezing nieuwe bestuursleden
  6. Rondvraag
  7. Sluiting


DATUM EN TIJD
23 april 2018
Aanwezig vanaf 13.00 uur | Start 13.30 uur

LOCATIE
Amershof, Snouckaertlaan 11
3811 MA Amersfoort


AANMELDEN
Tot uiterlijk 20 april 2018
Stuur een e-mail met je gegevens inclusief lidmaatschapsnummer naar
tonvanderscheer@gmail.com of per telefoon 033-4723498

Deel deze Activiteit