Inrichten regionale seniorengroepen

Van 22 september 2015 14:00 tot 22 september 2015 17:00

Inrichten regionale seniorengroepen

Aan de FNV- senioren in oostelijk Utrecht


Beste vakbondscollega’s,

De nieuwe Sector Senioren van de FNV krijgt steeds meer gestalte, zowel wat betreft de belangenbehartiging als de structuur van de sector.
De sector voert  tegen de aantasting van de koopkracht van senioren, zoals door de aanvallen van de overheid op de pensioenen.
Maar ook op lokaal niveau dreigen veel senioren in de knel te komen, door veranderingen in de zorg en door gemeentelijke regelgeving. De ontwikkelingen rondom de Thuiszorg en de WMO-voorzieningen zijn daar voorbeelden van.
Een sterke lokale-  c.q. regionale organisatie van de sector en belangenbehartiging door de sector is daarom onmisbaar. Hiervoor willen we in het gebied oostelijk Utrecht twee regionale seniorengroepen inrichten: een Groep Senioren Eemland en een Groep Senioren Heuvelrug Oost

Om deze twee thema’s  met u te spreken, nodigen wij u graag uit voor een van de twee ledenbijeenkomsten, welke we houden in Amersfoort en in Zeist.

In Amersfoort is de bijeenkomst op dinsdagmiddag  22 september a.s.
Plaats: in De Amershof,  Snouckaertlaan 11,  3811MA.
Aanvang 14.00 uur

Voor het onderwerp Sectorontwikkeling is Jan Stam, bestuurder van FNV Senioren uitgenodigd.
Ton Krachten lid van het Actiecomité Pensioenen en Koopkracht Senioren zal spreken over, uiteraard, koopkracht en pensioenen.

Wij zien u graag op een van de bijeenkomsten.

Namens de organiserende Groep Senioren Utrecht Oost

Ton van der Scheer

Deel deze Activiteit