UITNODIGING NETWERKVERGADERING MET BESTUURSVERKIEZINGEN OP 20 JUNI 2018

 UITNODIGING NETWERKVERGADERING MET BESTUURSVERKIEZINGEN OP 20 JUNI 2018

01 jun 2018 - drentscheaa

UITNODIGING NETWERKVERGADERING MET BESTUURSVERKIEZINGEN OP 20 JUNI 2018

Best FNV-lid,

In de afgelopen twee jaar hebben interim-bestuur en kaderleden van Lokaal FNV Drentsche Aa (het lokale FNV-netwerk voor de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo) veel in het werk gesteld om dit lokale netwerk zo goed mogelijk van de grond te krijgen.

Binnen het netwerk is een aantal commissies/werkgroepen gevormd met o.m. als doel de lokale politiek te beïnvloeden en belangen van FNV-leden op lokaal niveau zo goed mogelijk te behartigen. We vinden het nu tijd om de volgende stap te zetten: het kiezen van een netwerkbestuur door de leden die in het netwerkgebied wonen. Daarmee zetten we onze huidige aspirant-netwerkstatus om in een definitieve status en krijgen we een bestuur dat formeel bevoegd is om namens Lokaal FNV Drentsche Aa op te treden en besluiten te nemen.

We willen ons lokale netwerk op die manier beter op de kaart zetten en voor de politiek en de gemeenten een formele en serieuze gesprekspartner zijn.
De verkiezing vindt plaats op basis van een verkiezingsreglement dat door het interim-bestuur en de actieve kaderleden is vastgesteld (zie bijlage). We zoeken voor dit bestuur kandidaten die tijd en energie kunnen en willen steken in lokaal vakbondswerk. Taken, rollen en samenstelling van het lokale netwerkbestuur staan vermeld in een aparte bijlage.

  • Datum en Tijd:  woensdag 20 juni 2018; 19:30 – 22:30 uur (incl. themabijeenkomst over “erfrecht”).
  • Locatie:             MFA Het Schakelveld, Witterhoofdweg 1a, 9405 HX Assen.

Wanneer je interesse hebt in een bestuursfunctie bij ons lokale netwerk, stuur dan
vóór 10 juni 2018 een mail naar secretarisfnvassen@gmail.com t.a.v. de verkiezingscommissie. Alle kandidaten krijgen per e-mail een bevestiging van hun aanmelding. Ook worden zij uitgenodigd voor een gesprek met de verkiezingscommissie. Die bestaat uit de kaderleden Geert-Jan van Halen, Hilde Tent en Wim van Vliet. Wil je geen zitting nemen in het bestuur, maar wel in een werkgroep, dan kun je dat ook in je mail aangeven.

Wanneer je aanvullende informatie wenst over deelname aan ons lokale bestuur of aan een werkgroep, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van de verkiezingscommissie, Wim van Vliet. Hij is mobiel te bereiken op 06-22213571.
Wij hopen je te mogen verwelkomen bij onze themabijeenkomst en netwerkvergadering op 20 juni a.s.

Bijlagen:
verkiezingsreglement
Profiel-bestuur
Lokale vakbondskracht

Met vriendelijke groet namens interim-bestuur en kaderleden van
Lokaal FNV Drentsche Aa

P.S.: Voorafgaand aan de bestuursverkiezing organiseren wij op dezelfde locatie een themabijeenkomst over erfrecht. Daarover ontvang je nog apart informatie.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht