WERKNEMERS KINDEROPVANG

WERKNEMERS KINDEROPVANG

13 sep 2017 - Drentsche AA

WERKNEMERS KINDEROPVANG

 
 

willen meer zekerheid en minder werkdruk

Medewerkers in de kinderopvang zijn teveel bezig met administratief werk, willen meer zekerheid over hun werkuren en meer uren werken. Dat zijn enkele belangrijke punten die FNV haalt uit het rapport “Flexibiliteit, zekerheid en ervaren werkdruk in de kinderopvang”.

 Ilse van der Weiden, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Werknemers zijn in het algemeen wel erg tevreden over de inhoud van hun werk, maar de doorgeslagen flex en de werkdruk is ze een doorn in het oog.’

Werkdruk

Een factor die de werkdruk sterk beïnvloedt, is volgens de ondervraagde medewerkers de taken die buiten het directe werken met de kinderen op de groep te maken hebben. Denk hierbij aan niet-groepsgebonden taken zoals administratief werk en schoonmaakwerk. Van der Weiden: ‘Dit zijn uren die voorheen apart werden ingeroosterd. Werkgevers hebben deze zogeheten “taakuren” massaal wegbezuinigd. Maar pedagogisch medewerkers moeten deze taken nu erbij doen en dat gaat ten koste van de aandacht voor de kinderen. In de komende cao-onderhandelingen willen we weer een realistisch aantal taakuren afspreken, zodat een medewerker niet meer voor het dilemma staat bij de groep weg te lopen om zich bezig te houden met deze, ook noodzakelijke, klussen.’

Flexverslaving

Hoewel 60 procent van de ondervraagde medewerkers een vast contract heeft, moet circa de helft van hen beschikbaar zijn voor extra werk tot zo’n 8 uur per week zonder dat dit contractueel is vastgelegd. De meest voorkomende contractvorm is een contract tussen de 9 en 24 uur per week. Voor 40 procent is contractueel vastgelegd voor hoeveel extra uur zij beschikbaar moeten zijn. Voor zo’n 41 procent is dit 9 tot 16 uur extra in de week, gevolgd door 3 tot 8 uur extra in de week (34 procent). 26 procent geeft aan zelfs méér dan 16 uur in de week extra beschikbaar te moeten zijn. Voor de medewerkers met een flexibel urencontract is voor een derde vastgelegd voor hoeveel uur dit is. De andere twee derde moet meestal 33 tot 40 uur in de week beschikbaar zijn. Een derde van de medewerkers met (deels) variabele uren hoort pas de dag ervoor of op de dag zelf of ze moet werken. Van der Weiden: ‘Je kunt je voorstellen dat dit een veel te grote impact heeft op de vrije tijd van medewerkers. Wij horen regelmatig dat medewerkers zelfs een vrije dag opnemen op een niet-ingeroosterde dag, zodat ze zeker weten dat ze niet alsnog hoeven te werken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.’

Medewerkers betalen het risico

FNV vindt dat de flexverslaving van de werkgevers moet stoppen. Uit het rapport blijkt dat niet alleen werknemers, maar ook werkgevers stress ervaren door de flexibiliteit in de opvang. Bij organisaties waar meer flexibiliteit zit in de contractvormen, wordt een hogere werkdruk ervaren. Van der Weiden: ‘Natuurlijk zien wij de kwetsbaarheid van kinderopvangorganisaties bij veranderingen in regelingen zoals de kinderopvangtoeslag. Maar nu wordt dit werkgeversrisico vrijwel volledig afgewenteld op de medewerkers. Zij draaien hier onterecht voor op.’

Groeiend personeelstekort

In het kader van de kwaliteitscriteria in de kinderopvang (IKK) wordt de beroepskracht-kindratio in 2019 aangepast. FNV verwacht dat de vraag naar goed opgeleid en gekwalificeerd personeel alleen nog maar zal toenemen. ‘Werkgevers klagen dat het lastig

Het onderzoek is uitgevoerd door bureau DeBeleidsonderzoekers in het kader van cao-afspraken tussen werkgeversorganisaties en vakbonden in de kinderopvang. Aan dit onderzoek deden 1.015 medewerkers en 690 werkgevers mee.

De cao Kinderopvang loopt tot 1 januari 2018 en geldt voor ca 80.000 medewerkers.

is vacatures in te vullen. De helft van de ondervraagde werkgevers geeft dit ook aan in het onderzoek, maar wat ons betreft hebben zij het antwoord voor een groot deel zelf al in huis’, aldus Van der Weiden. ‘Uit het onderzoek blijkt dat 87% van de respondenten met een tijdelijk contract graag een vast contract wil. Die optelsom is dus vrij simpel te maken. Wij roepen werkgevers dus op om medewerkers meer zekerheid te geven door meer vaste contracten en urenuitbreiding te bieden. Zo maken ze de kinderopvang als sector aantrekkelijker. Ook voor de duizenden medewerkers die de afgelopen jaren zijn ontslagen in de kinderopvang.’ 

 

Meer uitkomsten uit het onderzoek  
 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht