vakbondscafé “Pensioen: Wat willen we als FNV daarmee?”.

Van 16 mei 2018 19:30 tot 16 mei 2018 22:00

vakbondscafé “Pensioen: Wat willen we als FNV daarmee?”.

Best FNV-lid,

Niet alleen voor ouderen … of voor mensen met een vaste baan wil de FNV een goede pensioenregeling voor nu én voor de toekomst. Daarvoor willen we actie voeren zo lang we dat niet bereikt hebben. Weten wat er momenteel gebeurt met de pensioenen in Nederland is belangrijk voor jou om hiervoor ook in actie te komen.

Kom daarom op 16 mei a.s. naar ons vakbondscafé

over het onderwerp “Pensioen: Wat willen we als FNV daarmee?”.

Wat gaan we in dit vakbondscafé doen?

Om goed op de hoogte te komen van wat we op het gebied van pensioenen op dit moment hebben en wat daar omheen allemaal speelt, geeft Henk van der Meer, pensioendeskundige van FNV Noord, een inleiding aan de hand van de volgende vragen:

  • Hoe zit ons Nederlandse pensioenstelsel in elkaar (AOW, aanvullend pensioen, etc.)?
  • Wie hebben van ons huidige pensioenstelsel het meeste profijt en wie veel minder of geen?
  • Hoe is er in de afgelopen jaren omgegaan met ons pensioenstelsel?
  • Wat zijn overheid en werkgevers van plan met ons pensioenstelsel?
  • Welke eisen stellen we als FNV aan de toekomst van ons pensioenstelsel?
  • Welke acties gaan we voeren om die eisen gerealiseerd te krijgen?

Daarna krijg je de kans om vragen te stellen en met Henk van der Meer en onze lokale kaderleden hierover in discussie te gaan.

Meer informatie:

Tijd:        woensdagavond 16 mei 2018; 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur).

undefined

Locatie: Restaurant de Liefde van de Drentsche Aa, Ruiterweg 2, 9469 PN  Schipborg.

Misschien ken je een andere belangstellende, lid of geen lid: ook die is van harte welkom. De toegang is gratis! Er wordt gezorgd voor een drankje en een hapje.

Graag van tevoren aanmelden:

via de email:      secretarisfnvassen@gmail.com of

telefonisch:        06-27243452.

 

Vriendelijke groet en tot 16 mei!

Lokaal FNV Drentsche Aa

Deel deze Activiteit