Lokaal FNV wil een sociale gemeente, en benadert de politiek met 10-puntenplan voor de verkiezingen

Lokaal FNV wil een sociale gemeente,  en benadert de politiek met 10-puntenplan voor de verkiezingen

13 jul 2017 - FNV

Lokaal FNV wil een sociale gemeente, en benadert de politiek met 10-puntenplan voor de verkiezingen

Lokaal FNV wil een sociale gemeente, en benadert de politiek met 10-puntenplan voor de verkiezingen

 

In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De werkgroep Sociaal Beleid heeft alle politieke partijen in de gemeente(n) (naam gemeente(n)) aangeschreven om inbreng te leveren op het voorgenomen sociaal beleid. Wij vragen de partijen om rekening te houden met de FNV- uitgangspunten bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma. Er is een 10-puntenplan opgesteld.

 

Sociaal domein

In de afgelopen jaren is er veel macht en geld van Den Haag naar de gemeenten gegaan.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor belangrijke zaken als de sociale werkvoorziening/Participatiewet, de zorg, maatvervoer en inkomensvoorziening. De FNV ziet het dan ook als haar taak om voor de belangen van onze leden op te komen op dit terrein, in gemeentelijke termen het ‘sociaal domein’. Denk daarbij ook de aan de aanbestedingen van werk naar externe bedrijven, ook een terrein waar de gemeente een belangrijke vinger in de pap heeft. Als er alleen voor de laagste prijs wordt gekozen, raken de belangen van werknemers in de zorg, vervoer en afval ondergesneeuwd.

Via deze website houden wij je op de hoogte van deze en andere activiteiten in het kader van de verkiezingscampagne van FNV.

 https://lokaalfnv.nl/media/52078/62976-voor-echte-banen-en-een-menswaardige-samenlevingdb-versie-4-002.pdf

10-puntenplan in het kort:

1 Investeer in méér echte banen

2 Geen onnodig flexwerk bij de gemeenten

3 Zet in op behoud en gebruik van kennis en infrastructuur van de sociale werkvoorziening

4 Kies voor sociaal aanbesteden

5 Streef naar duurzame garantiebanen

6 Stop werken zonder loon en verdringing

7 Behandel uitkeringsgerechtigden niet als tweederangsburgers

8 Investeer in de basisvaardigheden

9 Zorg voor kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke voorzieningen

10 Laat kinderen niet de dupe worden van armoede

 

 

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht