FNV Drechtsteden VERKIEZINGSDEBAT

FNV Drechtsteden VERKIEZINGSDEBAT

25 jan 2017 - B. Rijsdijk

FNV Drechtsteden VERKIEZINGSDEBAT


Kom naar het FNV Verkiezingsdebat 2 februari in Dordrecht

 

Kandidaat Kamerleden John Kerstens PvdA, Michel Klijmij-van der Laan Groen Links, Ad Meijer SP, Jasper Mos VVD, Dico Baars Christen Unie, Wilma Schrover 50 plus en Joost Veldman van de SGP gaan in op zes stellingen tijdens het verkiezingsdebat in Dordrecht. Debatleider Thijs Blom, verslaggever RTV Rijnmond.

 

FNV Drechtsteden VERKIEZINGSDEBAT

DONDERDAG 2 februari 2017

PLAATS: Dordrecht in zalencentrum “SSF de Plint” aan de M.H. Trompweg 235 in Dordrecht (vlakbij voormalig ziekenhuis Amstelwijk)

 

AANVANG: 19.30 UUR (inloop vanaf 19.00 uur)

Kom ook naar het FNV Verkiezingsdebat!

We roepen je op naar het debat te komen en duidelijk te maken wat je zelf vindt. Vrij entree, niet-leden zijn van harte welkom.

STELLINGEN

Gelijk werk, gelijk loon

Stelling:

De overheid faalt in de handhaving van gelijk loon voor gelijk werk. Dat leidt tot verdringing van echte banen. Een volgend kabinet moet hier serieus werk van maken.

FNV: Volgens het CBS zit ruim 80 procent van de flexkrachten niet uit vrije keuze, maar uitgebrek aan beter in een onzeker arbeidscontract. De FNV wil echte banen met zekerheid, kwaliteit en koopkracht voor iedereen. Hoe gaat uw partij meer zekerheid realiseren voor werkend Nederland?

 AOW en pensioen

Stelling:

Vervroegd met pensioen is voor mensen met lagere inkomens onbetaalbaar, terwijl doorwerken tot AOW-datum voor deze mensen met vaak zware beroepen onmogelijk is. De werkloosheid is niet bestreden maar opgedreven. 

FNV:  Nederland heeft één van de beste pensioenstelsels in de wereld.  Onze pensioenfondsen kunnen echter niet indexeren vanwege (onder andere) strenge regels in het Financieel toetsingskader. De FNV wil een goed en solidair pensioen voor alle leeftijdsgroepen. Wat is de visie van uw partij op ons pensioenstelsel?

Verplicht werken, dan ook tegen normaal loon

Stelling:

Verplicht werken zonder loon, is oneerlijk en leidt tot verdringing van betaald werk.

FNV: Veel mensen in de bijstand moeten in de bijstand werken als ‘tegenprestatie’. Wij als FNV vinden dit werken zonder loon dat echte banen verdringt en eisen dat dit stopt. Wat vindt uw partij?.

Algemene voorzieningen zijn een overheidstaak

Stelling:

De algemene openbare voorzieningen zoals de zorg, zorgverzekeringen, bus- en treinvervoer, postbezorging, en gas/elektriciteit,moeten genationaliseerd en gecentraliseerd worden.

FNV: Met de marktwerking in de zorg, zorgverzekering, openbaar vervoer, postbezorging elektriciteit is het er niet beter op geworden. De prijzen zijn alleen maar opgedreven. De FNV vindt dat dit moet stoppen wat vindt uw partij hiervan?

De zorg

Stelling:

Vervang het eigen risico in de zorg door een inkomensafhankelijke zorgpremie.

FNV : Onder het mom van marktwerking is er in de zorg een hoog eigenrisico ingevoerd. Hierdoor durven mensen met een kleine beurs vaak niet  de medische hulp te zoeken die zij nodig hebben. De FNV wil dat dit stopt. Wat vind uw partij?

Opleidingen

Stelling

Wat vindt uw partij van het “leven lang leren”? Moet de overheid dit stevig gaan stimuleren, ook met budgetten?

 

Met vriendelijke groet,

Lokaal FNV Drechtsteden

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht