Lokale seniorengroep 6 november

Van 6 november 2017 14:00 tot 6 november 2017 16:30

Lokale seniorengroep 6 november

Op 6 november komt het bestuur van de lokale SeniorenGroep Drechtsteden weer bij elkaar.

We kijken eerst even terug op de themamiddag van 24 oktober, over de Pensioenenmiljoenen (het nieuwe pensioenstelsel), en de toen gehouden bestuursverkiezingen voor het bestuur van de lokale seniorengroep.

Het Werkplan en begroting 2018 zijn inmiddels ingediend bij het landelijk bestuur van de Sector Senioren en de afvaardiging vanuit de Drechtsteden naar de regionale werkgroep is intussen aangewezen.

Hoe staat het met de aanmeldingen van leden voor het vervullen van de rol van gastheer of gastvrouw bij onze themabijeenkomsten, FNV Café of tijdens de openingsuren van de ledenservice? Per slopt van rekening hebben de senioren nog wel ees een beetje tijd om overdag in het VakbondsHuis (i onze huiskamer) de gasten welkom te heten.

Ook voor de organisatie van de Nieuwjaarsborrel zal een beroep op de inzet vanuit de Seniorengroep worden gedaan.

Heb je interesse om mee te draaien met de groep en bij te dragen aan het organiseren van de activiteiten, neem dan contact met ons op.

Deel deze Activiteit