Thema Visie en Strategie van de FNV in de komende jaren.

Van 3 november 2016 19:30 tot 3 november 2016 21:45

Thema Visie en Strategie van de FNV in de komende jaren.


Na de eerdere bijeenkomsten van het FNV Café op 3 maart (met voorlichting over het invullen van de belasting 2015), op 2 en 30 juni (met het onderwerp "Erfrecht") en op 1 september (Pensioenen voor oud en jong!) is in het eerstvolgende FNV Café op donderdag 03 november vastgelegd.

Beste leden en kaderleden, Kom naar onze jaarvergadering en FNV-CAFÉ van Lokaal FNV Drechtsteden op donderdag 3 november 2016. De jaarvergadering is van 19.30 uur tot 20.15 uur met aansluitend het FNV-CAFÉ, van 20.30 uur tot 22.00 uur in het SSF-gebouw ‘De Plint’ aan de M.H. Trompweg 235 te Dordrecht. (Deze locatie is gekozen is verband met de verbouwing van ons nieuwe vakbondshuis). Agendapunten jaarvergadering van 19.30 uur tot 20.15 uur: 1: uitvoering Lokaal Werkplan 2016 (terugblik en verantwoording bestuur), 2: actuele ontwikkelingen in ons netwerk (zoals het nieuwe vakbondshuis en activiteiten), 3: vaststelling Lokale Visie en Werkplan 2017 (inclusief activiteitenplanning en begroting), 4: bestuurssamenstelling. Op dit moment bestaat het bestuur uit: Jan van de Zedde (voorzitter), Bertus Rijsdijk (secretaris), Jan Kanninga (penningmeester) en de leden Wil Rietveld en Henny van Schelt. De vast te stellen documenten liggen voor aanvang van de vergadering in de zaal ter inzage. FNV-CAFÉ van 20.30 uur tot 22.00 uur: In het FNV-Café zal Ruud Kuin (vicevoorzitter van het FNV Hoofdbestuur) een presentatie houden over de Visie en Strategie van de FNV in de komende jaren. Waar staat de FNV in de belangrijke maatschappelijke thema's van de komende jaren en hoe willen wij onze speerpunten verwezenlijken? Eerder dit jaar is de basis daarvan al voorbereid in verschillende regionale discussiebijeenkomsten. Ruud Kuin zal ons op de van hem bekende passievolle wijze meenemen in het nabije toekomstbeeld van de actieve FNV. Wij hebben ons in het afgelopen jaar samen met diverse kaderleden ingezet om de organisatie van Lokaal FNV Drechtsteden van de grond te tillen onder het motto ‘Lokaal FNV, dichterbij de leden’ en hopen dat jullie dat beantwoorden met een goede opkomst voor zowel de jaarvergadering als de themabijeenkomst FNV-Café. Wij willen ook meer doen op social media. Daar kunnen we hulp bij gebruiken! Wie helpt ons mee?

En na afloop is er weer gelegenheid tot onderling contact en kennismaking met de FNV.

Deel deze Activiteit