CoördinatieGroep 15 augustus

Van 15 augustus 2016 19:30 tot 15 augustus 2016 21:00

CoördinatieGroep 15 augustus

Zoals altijd op de 3e maandag van de even maanden is er weer een bijeenkomst van het Bestuur Lokaal FNV Drechtsteden met de CoördinatieGroep (CG), waarin de voortgang van de activiteiten in de diverse Werkgroepen wordt besproken.
De 3e maandag van de oneven maanden is een reservedatum (voor bijzondere zaken), zodat we in principe 1x per 2 maanden bijeen komen.

Het belangrijkste bespreekpunt is ons nieuwe VakbondsHuis! En dan met name de voortgang van de inrichting ervan en de verhuizing. Daar kunnen we nog veel helpende handen bij gebruiken...

Daarnaast kijken we naar de voorbereiding van het FNV Café op 1 september en op 3 november en naar de planning van extra nog te organiseren themabijeenkomsten in 2016.

Ook kijken we hoe het staat met de uitvoering van ons Werkplan 2016; waar moeten we een tandje bijzetten en waar gaat het volgens plan...

Verder bespreken we enkele praktische zaken over de geplande huldigingen van de jubilarissen in september en oktober 2016.

Deel deze Activiteit