Bestuur 14 maart

Van 14 maart 2016 19:30 tot 14 maart 2016 21:00

Bestuur 14 maart

Sinds  begin 2016 vergadert het netwerkbestuur standaard op de 2e maandag van de maand...

Sinds eind 2015 is ons lokale netwerk formeel door het hoofdbestuur van de FNV erkend. Dat betekent dat we vanaf nu zelfstandig onze plannen kunnen uitvoeren, zonder financiële tussenkomst van de inmiddels opgeheven oude afdelingen van de voormalige fusiebonden Abvakabo, Bondgenoten en Bouw. Het financieel overgangsjaar 2015 is voorbij.

Ons in de ledenvergadering van november vastgestelde werkplan 2016 en bijbehorende begroting heeft inmiddels de landelijke goedkeuring van het FNV-Bestuur.
We kunnen dus aan de slag met onze lokale ambities!

In de bestuursvergadering op 14 maart kijken we achtereenvolgens terug op het FNV Café van 3 maart (thema: Inkomstenbelasting 2015) en het overleg in de  Coördinatiegroep van maandag 15 februari.

Verder spreken we over het eerstvolgende FNV Café op 2 juni (thema: erfrecht).
Bovendien willen we het concept van de eerste digitale Nieuwsbrief van 2016 afronden. We gaan namelijk naast onze lokale website (www.lokaalfnv.nl/regio/drechtsteden) en onze facebookpagina (lokaal fnv drechtsteden) voorlopig ongeveer 4x per jaar een digitale nieuwsbrief uitbrengen, met allerlei nieuws over het wel en wee van ons lokaal netwerk Drechtsteden.

Daarnaast moeten - in overleg met de WG Jubilarissen - de eerste globale voorbereidingen worden getroffen voor de bijeenkomsten ter huldiging van onze jubilarissen in 2016. En dat zijn er ongeveer 800!

En er moeten kaderleden worden aangezocht om het werkplan 2016 te helpen uitvoeren. Plannen en geld zijn voorhanden, maar de mensen zullen het samen moeten waarmaken.

Tenslotte bespreken we de voortgang bij de nieuwe huisvesting van ons VakbondsHuis. Want we zullen de huidige locatie aan de Blaauwweg te Dordrecht dit jaar moeten verlaten en elders in de stad een mooie plek zoeken.

Voorlopig zijn er weer 4 FNV Café bijeenkomsten in 2016 ingepland. Het gaat dan om de donderdagen 3 maart, 2 juni, 1 september en 3 november 2016. We bespreken de inleidende thema's en de uit te nodigen gastsprekers.

Deel deze Activiteit