Bestuur + CG 15 februari

Van 15 februari 2016 19:30 tot 15 februari 2016 21:00

Bestuur + CG 15 februari

Ook dit jaar is er op de 3e maandag van de even maanden een bijeenkomst van het Bestuur met de CoördinatieGroep (CG), waarin de voortgang van de activiteiten in de diverse Werkgroepen wordt besproken.
De 3e maandag van de oneven maanden is een reservedatum, zodat we ongeveer 1x per 2 maanden bijeen komen.

Het overgangsjaar zit erop, het nieuwe jaar is al begonnen.
We zullen met vereende krachten het Werkplan 2016 uit gaan voeren. Daar kunnen we nog veel helpende handen bij gebruiken...

Verder bespreken we enkele praktische zaken over de voortgang bij de nieuwe huisvesting van ons VakbondsHuis en blikken we kort terug op de nieuwjaarsbijeenkomst van 8 januari.

De rol van de CG is vooral gericht op het onderling uitwisselen van informatie en het op elkaar ondersteunen en afstemmen van planningen en uitvoering.

Deel deze Activiteit