Bestuur 8 februari

Van 8 februari 2016 19:30 tot 8 februari 2016 21:00

Bestuur 8 februari

Met ingang van 2016 vergadert het netwerkbestuur standaard op de 2e maandag van de maand...

Sinds eind 2015 is ons lokale netwerk formeel door het hoofdbestuur van de FNV erkend. Dat betekent dat we vanaf nu zelfstandig onze plannen kunnen uitvoeren, zonder financiële tussenkomst van de inmiddels opgeheven oude afdelingen van de voormalige fusiebonden Abvakabo, Bondgenoten en Bouw. Het financieel overgangsjaar 2015 is voorbij.

En dus: de eerste stappen in 2016. Aan de slag met onze in het Werkplan omschreven lokale ambities!

In de bestuursvergadering op 8 februari kijken we eerst even terug op het eerste (extra) FNV Café van 21 januari, waarin als vervolg op het eerdere Café van 19 november 2015 het thema "De gevolgen van ontslag" werd besproken, onder begeleiding van Angele Bottenberg.

We kijken vast vooruit naar de eerstvolgende bijeenkomst van de Coördinatiegroep op maandag 15 februari en naar het eerstvolgende FNV-Café op donderdag 3 maart. In dat FNV Café staat het thema "Inkomstenbelasting 2015" op de rol.

Daarnaast moeten - in overleg met de WG Jubilarissen - de eerste globale voorbereidingen worden getroffen voor de bijeenkomsten ter huldiging van onze jubilarissen in 2016.

En er moeten kaderleden worden aangezocht om het werkplan 2016 te helpen uitvoeren. Plannen en geld zijn voorhanden, maar de mensen zullen het samen moeten waarmaken.

 Verder bespreken we de voortgang bij de nieuwe huisvesting van ons VakbondsHuis

Voorlopig zijn er weer 4 FNV Café bijeenkomsten in 2016 ingepland. Het gaat dan om de donderdagen 3 maart, 2 juni, 1 september en 3 november 2016. De inleidende thema's voor de bijbehorende discussies worden grofweg  bepaald en de bijbehorende sprekers moeten worden uitgenodigd.

Deel deze Activiteit