Bestuursvergadering december

Van 8 december 2015 19:30 tot 8 december 2015 21:00

Bestuursvergadering december

De laatste loodjes van 2015. Het (nieuwe) bestuur dient het door de ALV van 12 november vastgestelde Werkplan 2016 + Begroting ter goedkeuring in bij het landelijke FNV-bestuur.

Daarnaast moeten de voorbereidingen worden getroffen voor onze nieuwjaarsbijeenkomst van 8 januari 2016.

En er moeten kaderleden worden aangezocht om het werkplan 2016 te helpen uitvoeren. Plannen en geld zijn voorhanden, maar de mensen zullen het samen moeten waarmaken.

Ook kijken we vast vooruit naar het overleg met de Coördinatiegroep van februari.

Deel deze Activiteit