Bestuursvergadering 11 januari

Van 18 januari 2016 19:00 tot 18 januari 2016 20:00

Bestuursvergadering 11 januari

Met ingang van 2016 vergadert het netwerkbestuur standaard op de 2e maandag van de maand...

Nu de bestuursverkiezingen achter de rug zijn en het Werkplan 2016 met begroting in november door de netwerkvergadering is vastgesteld, is ons lokale netwerk door het hoofdbestuur van de FNV formeel erkend.

Vanaf nu kunnen we dus direct zelfstandig onze plannen uitvoeren, zonder financiële tussenkomst van de nu opgeheven oude afdelingen van de voormalige fusiebonden Abvakabo, Bondgenoten en Bouw. Het financieel overgangsjaar 2015 is voorbij.

En dus: de eerste stappen in 2016. Aan de slag met onze in het Werkplan omschreven lokale ambities!

In de bestuursvergadering op 11 januari kijken we terug op de eerste nieuwjaarsbijeenkomst (8 januari) van ons lokaal netwerk in het Muziekcentrum Benevia te Dordrecht.

Daarnaast moeten - in overleg met de WG Jubilarissen - de eerste globale voorbereidingen worden getroffen voor de bijeenkomsten ter huldiging van onze jubilarissen in 2016.

En er moeten kaderleden worden aangezocht om het werkplan 2016 te helpen uitvoeren. Plannen en geld zijn voorhanden, maar de mensen zullen het samen moeten waarmaken.

Ook kijken we vast vooruit naar de bijeenkomst van de Coördinatiegroep op maandag 15 februari en het eerstvolgende FNV-Café op donderdag 3 maart.

Verder bespreken we enkele praktische zaken over de voortgang bij de nieuwe huisvesting van ons VakbondsHuis

Voorlopig zijn er weer 4 FNV Café bijeenkomsten in 2016 ingepland. Het gaat dan om de donderdagen 3 maart, 2 juni, 1 september en 3 november 2016. De inleidende thema's voor de bijbehorende discussies worden grofweg  bepaald en de bijbehorende sprekers moeten worden uitgenodigd.

Deel deze Activiteit