Bijeenkomst penningmeesters Lokaal FNV Drechtsteden

Van 5 maart 2015 19:30 tot 5 maart 2015 21:30

Bijeenkomst penningmeesters Lokaal FNV Drechtsteden

Op verzoek van het bestuur van ons netwerk komen de penningmeesters van de voormalige woonafdelingen in ons gebied op 5 maart bij elkaar, om de financiën van het lokaal netwerk met elkaar te bespreken. In het overgangsjaar 2015 lopen de financiële lijnen namelijk nog volledig via de 10 "oude" woonafdelingen, terwijl het lokaal netwerk nu al diverse activiteiten verricht. We gaan samen zoeken naar een oplossing, die moet kunnen leiden tot praktische verdeelsleutel van de uitgaven voor de netwerkactiviteiten.
De bijeenkomst vindt plaats in gebouw De Spil, Stellingmolen 179 te Papendrecht.

Deel deze Activiteit