Bijeenkomst kaderleden Netwerk Lokaal FNV Drechtsteden op 26 februari.

Van 26 februari 2015 19:30 tot 26 februari 2015 21:30

Bijeenkomst kaderleden Netwerk Lokaal FNV Drechtsteden op 26 februari.

De kaderleden van het Netwerk Lokaal FNV Drechtsteden komen op 26 februari in het Vakbondshuis (Blaauwweg 545) in Dordrecht bij elkaar.

Om de plannen en activiteiten in ons lokale FNV-netwerk uit te kunnen voeren heeft het bestuur diverse werkgroepen ingesteld. In deze bijeenkomst gaan we met de kaderleden bekijken wie aan welke werkgroep een bijdrage wil of gaat leveren, of op een andere wijze  wil inzetten voor het lokale vakbondswerk.

 

Deel deze Activiteit