Een rechtvaardiger pensioenstelsel

Van 27 maart 2016 13:54 tot 30 maart 2016 13:54

Een rechtvaardiger pensioenstelsel

21 maart jl. in Utrecht had de partij van de Arbeid een symposium over de pensioenen 120 aanwezigen waaronder

veel leden van de FNV.

Kort verslag van de stellingen die aangevoerd werden

 

Stellingen

Het doorsneesysteem moet vervallen.

Gijs hierover, Is geen must, belangrijker is het rentemonster in het huidige pensioenstelsel te temmen.

Grote meerderheid tegen stelling, zelfs Gerard Riemen

 

Om een eerlijker en rechtvaardiger pensioenstelsel te krijgen is een gedifferentieerde indexering

noodzakelijk

Opzet was ouderen eerder te indexeren dan de nog werkenden. Zaal vond dat zeer moeilijk uitlegbaar; waar ligt de grens.

Afgewezen door de zaal

Bedrijfspensioen mag nooit gebruikt worden voor inkomensherverdeling
Hierover was meer discussie; via hoge of lage franchise doe je iets aan het pensioen; in opbouwfase kan wellicht pensioenpremie voor andere doeleinden worden gebruikt; hierbij verder discussie over opbouw AOW (50 jaar is te veel); aandacht voor onvolledige AOW vanwege verblijf buitenland, zelfs discussie over kostendelersnorm.

Grootschalige pensioenfondsen verminderen de betrokkenheid van de leden
Kleinschaligheid is soms zeker goed voor herkenbaarheid en betrokkenheid, maar vanuit efficiency en kosten zijn kleine pensioenfondsen niet meer in staat om aan de strenge eisen te voldoen; dus fusie van fondsen is noodzakelijk. Maar het moeten geen molochs worden die geen oog hebben voor de deelnemers; kwaliteit moet voorop staan.
Grote meerderheid tegen de stelling

 

 

 

 

.

.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel deze Activiteit