Buurtzorg

Van 16 februari 2016 14:52 tot 31 maart 2016 14:52

Buurtzorg

In mei 2015 verscheen er een artikel in de Stentor over de nasleep van het faillissement (2009) van de thuiszorggigant Meavita in Den Haag. Hierin stelt FNV Zorg en Welzijn dat de Raad van Commissarissen en de Raad van Toezicht zouden hebben gefaald. Het wachten is op de uitspraak van de Ondernemingskamer. Daaruit maakte ik op dat Meavita een onderneming was en dat soortgelijke thuiszorgorganisaties als onderneming tot doel hebben winst te maken. Dit in tegenstelling tot een non-profit thuiszorgorganisatie (zonder winstoogmerk) die tot doel heeft verpleging en verzorging thuis te leveren.( bv. Buurtzorg) Bij een onderneming ontvangen de leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Toezicht een beloning. Bovendien kunnen zij bij vertrek een bonus krijgen van max. 300.000 Euro of 175.000 Euro. ( zie daarvoor 2 juni 2015 de Stentor) De leiding en het personeel van de onderliggende lagen ontvangen salaris. In een dergelijke thuiszorgorganisatie moet de verpleegkundige de opgelegde productie leveren waardoor de Verpleegkunde ondergeschikt is  aan de bedrijfsvoering. De verpleegkundige is geen baas in eigen beroepsuitoefening. De verpleegkundige die bij diplomering de eed of gelofte heeft afgelegd heeft beroepsverantwoordelijkheid en kan het gevoel krijgen in de knel te zitten.  Het verschil: In een commerciële zorgorganisatie is de productie van de verpleegkundige het middel om winst te maken. In een non-profit zorgorganisatie heeft de verpleegkundige het doel om zieken en hulpbehoevende kwetsbare ouderen thuis te verplegen en te verzorgen.   

Lees dit document  

Deel deze Activiteit