Themabijeenkomst REORGANISATIE en FAILLISSEMENT

Van 23 juni 2016 20:00 tot 23 juni 2016 22:00

Themabijeenkomst REORGANISATIE en FAILLISSEMENT

Themabijeenkomst REORGANISATIE en FAILLISSEMENT

Wat is je positie als werknemer bij reorganisatie en faillissement ? Wie gaat er mee in een doorstart na faillissement of na reorganisatie en wie niet ? Wat kun je zelf doen als je in zo’n situatie terecht komt? Wat zijn de middelen om je te verzetten? En als je ontslagen wordt, wat dan?

Om op deze vragen een antwoord te krijgen en om inzicht te krijgen in wat je rechten zijn bij reorganisatie en faillissement, organiseerde het lokaal FNV Netwerk onlangs op 23 juni 2016 een themabijeenkomst in wijkcentrum “De Vleugel” te Delft.

De inleiding werd verzorgd door Rik van Steenbergen, beleidsadviseur Kwaliteit van Arbeid en Arbeidsrecht FNV. Een dertigtal geïnteresseerde aanwezigen werd in staat gesteld het verhaal via de overhead en een hand-out te volgen en daarbij was er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Er kwamen onderwerpen aan de orde als:

  • Ontslag onder WWZ, de verschillende manieren waarop ontslag op initiatief van de werkgever tot stand kan komen;

  • Beëindiging van tijdelijke contracten; het blijkt dat werkgevers proberen onder de verplichte transitievergoeding (na een contract van minimaal 2 jaar) uit te komen door contracten van uiterlijk 23 maanden te geven; wanneer kan de werkgever een contract opzeggen en wanneer is dat verboden; ook wat moet je zelf in de gaten houden in dit verband en welke rol speelt het UWV;

  • De rol van de Ondernemingsraad bij reorganisatie;

  • De verplichtingen die gelden bij de uitvoering van een reorganisatie; een werkgever moet rekening houden met het afspiegelingsbeginsel en mag niet bijvoorbeeld vooral ouderen ontslaan;

  • De specifieke kenmerken van een faillissement met doorstart; op basis van de faillissementswet kan een werkgever hiervoor kiezen, hij is in dat geval aan veel minder regels gebonden;

  • Er kan ook sprake zijn van Pre-Pack, een stiekeme voorbereiding van een doorstart na faillissement met één gegadigde; vaak een oneigenlijke vorm van reorganisatie; voor het schrappen van banen en het lozen van zieken is er in dat geval geen toestemming van het UWV nodig; ook de OR en de vakbond kunnen gepasseerd worden; er zijn indicatoren waar je als werknemer op kunt letten om te weten of er in jouw bedrijf sprake is van misbruik van Pre-Pack;

  • Wat de rechtsmiddelen zijn als je van mening bent dat er misbruik wordt gemaakt van het faillissement;

  • Tot slot is er verteld wat je kunt doen als je ontslagen bent.

De FNV is voortdurend in de weer om tot verbetering van de positie van werknemers te komen in geval van faillissement en reorganisatie, o.a. via het Sociaal Akkoord, de rechtsvergelijking met buurlanden en het volgen van de Europese richtlijn. Het blijkt dat Nederland achter loopt met de bescherming van de werknemers op dit thema in vergelijking met andere Europese landen.

Het was een geslaagde avond . Fijn, dat er leden op af kwamen uit de gehele regio en ook, dat de locatie in dat verband goed gekozen was, omdat het makkelijk te bereiken was met de auto (voldoende parkeergelegenheid) of het OV.

 

Deel deze Activiteit