Eigen bijdrage WMO 2019

01 feb 2019 - dIverse bronnen

Eigen bijdrage WMO 2019

Eigen bijdrage Wmo vanaf 2019 voor iedereen gelijk

Laatste wijziging: 8 januari 2019

De ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) kost sinds 1 januari 2019 €17,50 per vier weken voor iedereen. Uw inkomen of vermogen telt niet meer mee bij de berekening van de eigen bijdrage. 

Zie Het CAK voor meer informatie. 

Daarnaast wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) verlaagd van 8% naar 4%. Deze en meer maatregelen neemt het kabinet om de zorg en ondersteuning betaalbaar te houden voor mensen die te maken hebben met verschillende soorten van eigen bijdragen in de zorgwetten.

Zie Rijksoverheid.nl voor meer informatie.

 

Ook bij langdurige zorg 9(opname in verpleegtehuis) veranderd de vermogen toets)

Vermogensinkomensbijtelling langdurige zorg

Om de zorgkosten verder te beperken wordt vanaf 2019 de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdragen in de Wlz gehalveerd van 8% naar 4% van het vermogen. Door deze maatregel hoeven mensen, waaronder veel ouderen in verpleeghuizen, minder op hun vermogen in te teren om de eigen bijdragen te betalen.

 

Hebt u vragen hierover, neem contact met ons op.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht