Basisinkomen

Basisinkomen

12 nov 2018 - N.Kampstra/FNV website

Basisinkomen

Op 12 november organiseren we een thema-avond over basisinkomen.

De avond wordt gehouden in "Ons Huis" Dokter Honingstraat 3 te Zevenaar aanvang 19.30 uur zaal open 19.00 uur.

GEEF JIJ ONS FNV-BELEID TEN AANZIEN VAN HET BASISINKOMEN VORM?
KOM DAN NAAR DE BIJEENKOMST OP 12 NOVEMBER IN ZEVENAAR


Als FNV staan we voor fatsoenlijk werk, eerlijke arbeidsverhoudingen en terugdringing van ongelijkheid. Door de crisis en de race naar beneden is de ongelijkheid tussen arm en rijk toegenomen. Werk verdwijnt door automatisering en robotisering en daar komt niet altijd (evenveel) werk voor in de plaats.
FNV wil werk en inkomen eerlijker verdelen, en een basisinkomen kan daar een bijdrage aan leveren. Wij gaan, vanuit een positieve grondhouding, kijken welke factoren hier op van invloed zijn en hoe een basisinkomen voor iedereen gefinancierd kan worden. We kijken naar alle gevolgen en wat dit betekent voor het welzijn van alle burgers. We kijken ook naar eventuele bezwaren, en hoe die ondervangen kunnen worden.

Standpunt bepalen
De FNV wil dus de komende periode de mogelijkheden van een basisinkomen onderzoeken om hier vervolgens een beleidsstandpunt op te formuleren. Hiervoor gaan we met zowel onze leden als wetenschappers in gesprek. Doel is een uitgewerkt beleidsvoorstel te bespreken tijdens ons congres in 2021. Wil jij hier een bijdrage aan leveren?

Lokaal FNV Zevenaar wil je hiertoe in de gelegenheid stellen. Dus kom met ons meepraten en meedenken. Jouw mening telt mee!

  • Datum:   12 november 2018
  • Tijd:        19.30 uur
  • Locatie:  "Ons Huis" Dokter Honingstraat 3 Zevenaar
  • Spreker: Johan Horeman, FNV Lokaal Amsterdam

We zien je graag op 12november a.s.

Meld je even aan voor 10 november bij ons secretariaat. Graag onder vermelding van: bijeenkomst Basisinkomen Zevenaar op emailadres: harry.storms@vereniging.fnv.nl
Met vriendelijke groet,

Kitty Jong, Dagelijks Bestuurder FNV
Johan Horeman, FNV Lokaal Amsterdam
Lokaal FNV De Liemers
 

Wat is het basisinkomen?

Het idee van basisinkomen houdt in dat iedereen een vast maandelijks bedrag van de overheid krijgt. Dus of je nou arm of rijk bent, geen baan hebt of juist wel, je hebt altijd recht op basisinkomen. Het is net genoeg om van rond te komen, vandaar de naam. Wil je een hoger inkomen? Dan blijf je aangewezen op andere bronnen zoals inkomsten uit werk. Er zijn geen plichten verbonden aan het basisinkomen, je mag dus zelf weten wat je ermee doet.

 

De inleiding en presentatie wordt verzorgd door Johan Horeman van de FNV.

  • Wat zijn de kosten van basisinkomen voor iedereen van 18 jaar of ouder.
  • Hoe kan het worden gefinancierd, invloed op de arbeidsmarkt, mogelijk misbruik .
  • Na de presentatie bestaat de mogelijkheid om verder over het thema te  discussiëren.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de volgende websites

  • https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/uitkeringsgerechtigden/dossiers-uitkeringsgerechtigden/wat-is-basisinkomen/
  • https://basisinkomen2018.nl/basisinkomen-toelichting/
  • https://www.stimulansz.nl/basisinkomen-versus-regelarme-bijstand/

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht