I, Daniel Blake discussiavond participatiewet 6 juni 19.30 's Heerenberg

I, Daniel Blake discussiavond participatiewet 6 juni 19.30 's Heerenberg

22 mei 2018 - Hans Hupkes

I, Daniel Blake discussiavond participatiewet 6 juni 19.30 's Heerenberg

  

Uitnodiging van lokaal FNV de Achterhoek en lokaal FNV de Liemers 

 

Themabijeenkomst

over de uitvoering van de Participatiewet in de Achterhoek en De Liemers

I, Daniel Blake was/is here

vervolg op de filmvertoning in de FNV-cinema

 

Bijna drieënhalf jaar is de Participatiewet nu in uitvoering. Hoe is het de burgers in de Achterhoek en De Liemers, afhankelijk van deze wet sindsdien vergaan?

Dat is een van de vragen die we samen willen beantwoorden tijdens een themabijeenkomst op woensdag 6 juli in Filmhuis Het Barghse Huus, W. van den Berghstraat 1 in ‘s Heerenberg. Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

De FNV vertoonde hier op 11 april de aangrijpende film I, Daniel Blake

De film schetst hoe de 59-jarige werkloze hartpatiënt Daniel Blake in het noordoosten van Engeland kampt, met onmenselijke bejegening, onverschilligheid, onrechtvaardigheid en bureaucratie. Het leidt tot steeds meer stress. 

“Wordt het hier ook zo met de invoering van de participatiewet” vroeg een van de kijkers zich af. 

Is dat zo? Kan de beoordeling en begeleiding van burgers naar goed en eerlijk betaald werk beter? Hoe dan? 

Is ook in onze regio sprake van verdringing van regulierere arbeid door werkers zonder loon in re-integratietrajecten? moordende onderlinge concurrentie tussen meer en minder betaalde werkers? Kampen eerlijke werkgevers ook hier met oneerlijke concurrentie door verdienmodellen die gebaseerd zijn op het drukken van de loonkosten tot onder het minimum? 

Daarover gaan we het samen hebben tijdens deze themabijeenkomst. Je bent van harte uitgenodigd om je inzichten en opvattingen hierover met elkaar te delen en te spiegelen aan die van (ervarings)deskundigen. 

Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar Hans Hupkes, bestuurder FNV, hans.hupkes@fnv.nl.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht