Stellingen verkiezings avonden

05 mrt 2018 - N.Kampstra

Stellingen verkiezings avonden

 

Aanvullende informatie over de verkiezingsavonden.

Woensdag 7 maart is de eerste van de door de FNV georganiseerde verkiezingsavonden in Nieuwhof  te Westervoort aanvang 19.30 uur inloop vanaf 19.00 uur.

De avond wordt geleid door de heer Basti Baroncini. De heer Baroncini  heeft ook onze discussieavond over de lokale monitor geleid. (oktober 2016)

Van de uitgenodigde partijen hebben we alleen van de SP nog geen reactie ontvangen. 

 

Dit zijn de stellingen voor de debatavonden: 

1. De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbieden van beschut werk. Hoe beoordeelt u de prestaties van de gemeente in de afgelopen 4 jaar en wat moet de gemeente concreet uitvoeren voor mensen die aangewezen zijn op beschut werk de komende 4 jaar? 
2. Vindt u dat de gemeente sociaal moet aanbesteden bij aanbestedingstrajecten? Dus niet alleen  kijken naar de laagste prijs maar ook naar kwaliteit, meerjarige contracten voor de werknemers  en naleving van de CAO's. 
3. Vindt u ook dat "werken zonder loon" tot verdringing van echte banen leidt? Bent u er voor dat uitkeringsgerechtigden die productieve arbeid verrichten betaald worden volgens de geldige CAO of het wettelijk minimum loon? Mag een gemeente als een soort uitzendbureau functioneren?

Op woensdag 14 maart wordt de volgende avond gehouden in de Ogtent in Duiven aanvang 19.30 uur inloop vanaf 19.00 uur.

Voor de avond in Duiven hebben we nog geen reactie van de VVD ontvangen.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht