FNV georganiseerde discussieavond over de gemeenteraadsverkiezingen in Duiven.

FNV georganiseerde discussieavond over de gemeenteraadsverkiezingen in Duiven.

17 mrt 2018 - N.Kampstra

FNV georganiseerde discussieavond over de gemeenteraadsverkiezingen in Duiven.

Op uitnodiging van lokaal FNV “De Liemers” is op woensdagavond 14 maart in de Ogtent te Duiven een discussie avond georganiseerd, met als thema de a.s. gemeenteraadsverkiezingen.

Alle partijen op de VVD  na (deze partij organiseerde een eigen bijeenkomst op dezelfde avond), deden mee aan de discussie avond. Namens :

  1. Pro Duiven                 Wouter Smit
  2. Pvda                            Karel Schols
  3. Groen Links               Sijbrand Feenstra
  4. D’66                            Hans Egtberts
  5. Lokaal Alternatief    Ineke Knuman
  6. CDA                              Henk Albers
  7. SP                                Gerard Wassing

(van links naar rechts op de foto hieronder)

undefined

 

De afgelopen jaren hebben de gemeenten steeds meer taken gekregen op sociaal gebied. De gemeenten spelen een heel belangrijke rol m.b.t. het sociaal beleid in vele facetten. Daarom is het belangrijk dat partijen in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen duidelijk maken waar ze staan op dit gebied.

De voorzitter van lokaal FNV De Liemers de heer Jan Hendriks, undefined

ging in zijn openingswoord in, op het huidige FNV.  Deze is ontstaan uit het samengaan van de voormalige aparte sectoren, zoals bouw, industrie, ambtenaren etc. In de nieuwe structuur zijn lokale FNV groepen opgericht en lokaal FNV De Liemers is een van de groepen, en onderhoud de contacten met de leden in de gemeentes Duiven, Westervoort en Zevenaar. Een van de taken, welke lokaal FNV De Liemers zich heeft gesteld is het sociale beleid van de gemeentes te volgen en proberen te beïnvloeden. De heer Jan Hendriks lichtte het FNV 10-puntenplan opgesteld voor gemeenten toe. De FNV wil een menswaardige samenleving die mensen gelijke kansen biedt en waar mensen met respect behandeld worden. Het lokale FNV netwerk De Liemers neemt dit 10-puntenplan als uitgangspunt voor de discussie. Het 10-puntenplan in het kort:

10-puntenplan in het kort:

1 Investeer in méér echte banen

2 Geen onnodig flexwerk bij de gemeenten

3 Zet in op behoud en gebruik van kennis en infrastructuur van de sociale werkvoorziening

4 Kies voor sociaal aanbesteden

5 Streef naar duurzame garantiebanen

6 Stop werken zonder loon en verdringing

7 Behandel uitkeringsgerechtigden niet als tweederangsburgers

8 Investeer in de basisvaardigheden

9 Zorg voor kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke voorzieningen

10 Laat kinderen niet de dupe worden van armoede

 undefined  Basti Baroncini

Hierna gaf hij het woord aan de heer Basti Baroncini (journalist uit Arnhem), de gespreksleider van de avond.  Deze stelde zich kort voor. Hij vroeg de politici zich kort voor te stellen en te reageren op het FNV 10 punten plan.

De volgende thema’s kwamen o.a. naar voren. Armoede en niet geziene armoede was een belangrijk thema voor Pro Duiven (de heer Reebergen). Sociaal aanbesteden was belangrijk voor D’66, SP en Lokaal Alternatief.Rechtop werk PvdA, bedrijven stimuleren om mensen met een achterstand op de markt aan te nemen. Laag geletterdheid in beeld krijgen (CDA).Cliënt tevredenheidsonderzoek bij de WMO gebruikers (Groen Links). Er wordt veel samengewerkt met de regionaal sociale dienst (RSD) om mensen weer aan het werk te krijgen.

undefinedD

Discussies in de pauze

Na de pauze werden een aantal vragen over sociale thema’s  door het publiek gesteld. Bij een vraag over de WMO kwam er een vraag waarom sommige procedures zo lang duren (soms jaren) voordat er een beslissing valt. Hierbij bleek dat de gemeente er in het begin van de participatiewet wel heeft geworsteld met alle veranderingen. Er is toen 1 miljoen overgehouden op de WMO. Met name Groen Links en de SP hadden er grote problemen dat dit geld overgeheveld is na de algemene middelen. Er werd geen oplossing aangedragen om het proces van toekenning/afwijzing WMO aanvraag te bekorten. Enkele aanwezigen beklaagden zich over de slechte “bereikbaarheid“ van de gemeente. Alles moet digitaal en als men aan het loket komt om een afspraak te maken met bijvoorbeeld een wethouder, werd men soms zonder afspraak weer weggestuurd. Mevrouw Ineke Knuman (wethouder in de gemeente Duiven) schrok hiervan en zegde toe, mits ze weer werd gekozen zich hierin zou verdiepen.

undefined Vragen uit het publiek

undefined

 

Rond half tien sloot de heerBasti Baroncini de avond af en vroeg aan de voorzitter van lokaal FNV De Liemers Jan Hendriks om een reactie op de discussieavond.De heer Jan Hendriks had de avond als zeer positief ervaren, mede doordat een groot aantal punten van het FNV plan aan de orde waren geweest en hij hoopte dat de aanwezigen een goede indruk hadden gekregen over het sociaal beleid  van de partijen. De heer Basti Baroncini bedankte iedereen voor hun bijdrage van de discussieavond.

Hieronder nog een aantal foto's van de bijeenkomst

 undefined    undefined  undefined undefined

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht