Verkiezingsavond in Westervoort georganiseerd door lokaal FNV de Liemers

Verkiezingsavond in Westervoort georganiseerd door lokaal FNV de Liemers

13 mrt 2018 - N.Kampstra

Verkiezingsavond in Westervoort georganiseerd door lokaal FNV de Liemers

Op woensdagavond 7 maart is in het Kulturhus de Nieuwhof te Westervoort, een discussieavond gehouden. De avond was georganiseerd door lokaal FNV de Liemers. Thema het  sociale gezicht van de gemeente Westervoort

Alle partijen die mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen waren aanwezig.

Namens

CDA:        

 Peter  Pennekamp

SP  :        

 Eef van Baarsen

VVD :        

 Arthur Boone.

D ’66 :      

 Hans Sluiter

Groen Links :

 Ben Schulte

Pvda  :        

 Roy Hoveijn

 undefined

De woordvoerders van de politieke partijen van links naar rechts,

Hans Sluiter, Roy Hoveijn, Arthur Boone, Peter Pennekamp, Eef van Baarsen en Ben Schulte

 

De afgelopen jaren hebben de gemeenten steeds meer taken gekregen op sociaal gebied. De gemeenten spelen een heel belangrijke rol m.b.t. het sociaal beleid in vele facetten. Daarom is het belangrijk dat partijen in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen duidelijk maken waar ze staan op dit gebied.

De voorzitter van lokaal FNV de Liemers de heer Jan Hendriks, ging in zijn openingswoord in, op het huidige FNV.  Deze is ontstaan uit het samengaan van de voormalige aparte sectoren, zoals bouw, industrie, ambtenaren etc. In de nieuwe structuur zijn lokale FNV groepen opgericht en lokaal FNV de Liemers is een van de groepen, en onderhoud de contacten met de leden in de gemeentes Duiven, Westervoort en Zevenaar.

undefined

Voorzitter lokaal FNV de Liemers Jan Hendriks in gesprek met de gespreksleider Basti Baroncini

 

Hierna gaf hij het woord aan de heer Basti Baroncini (journalist uit Arnhem), de gespreksleider van de avond.  Deze stelde zich kort voor, waarna hij samen met Jan Hendriks , het FNV 10 tien punten plan samengesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen doornam.

De FNV heeft een 10-puntenplan opgesteld voor gemeenten. De FNV wil een menswaardige samenleving die mensen gelijke kansen biedt en waar mensen met respect behandeld worden. Het lokale FNV netwerk De Liemers neemt dit 10-puntenplan als uitgangspunt voor de discussie. Het 10-puntenplan in het kort:

1 Investeer in méér echte banen

2 Geen onnodig flexwerk bij de gemeenten

3 Zet in op behoud en gebruik van kennis en infrastructuur van de sociale werkvoorziening

4 Kies voor sociaal aanbesteden

5 Streef naar duurzame garantiebanen

6 Stop werken zonder loon en verdringing

7 Behandel uitkeringsgerechtigden niet als tweederangsburgers

8 Investeer in de basisvaardigheden

9 Zorg voor kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke voorzieningen

10 Laat kinderen niet de dupe worden van armoede.

 undefined

De heer Baroncini met vragen aan de politici .

 

De heer Baroncini vroeg de lokale politici hierop te reageren, de heer  Hans Sluiter (D66) nam als het eerste het woord. Hij stelde dat met op het gebied van de sociale werkvoorziening, sterk wordt samengewerkt met de gemeente Arnhem, eigenaar van werkbedrijf Scalabor. Gemeente Westervoort heeft ervoor gekozen om geen aandelen te kopen in het werkbedrijf. (De heer Sluiter was de laatste voorzitter van het sociale werkgemeenschap Presikhaaf, voorganger van Scalabor). De politici moesten toegeven, dat ze nu minder invloed hebben op het beleid van Scalabor.

Grootste pijnpunt vond hij dat het zo weinig gelukt was om mensen vanuit een uitkering weer aan het werk te krijgen. In het algemeen verschilde de aanwezige politici niet veel in hun opvattingen over de sociale thema’s uit FNV 10 punten plan.

Men was trots op het Deltahuis, waar uitkeringsgerechtigde hulp krijgen bij het vinden een baan en/of passend werk.

De partijen zijn ook bereid  om in de toekomst geld vrij te maken, om in de armoedebestrijding  kinderen uit arme gezinnen te helpen om goed onderwijs te kunnen volgen. (bijv. voor internet aansluiten)

Naar de pauze werden een aantal vragen over sociale thema’s  door het publiek gesteld.

De aangedragen punten uit het FNV plan zijn ook afhankelijk van landelijke politieke besluiten, daardoor, kwam er niet echt discussie opgang en bleven de reacties van de politici voorspelbaar.

Toch kijken we terug op een eerste geslaagde verkiezingsavond en kijken uit naar de volgende op woensdag 14 maart in de Ogtent te Duiven, waar een aantal politieke partijen, die mee doen met de gemeenteraadsverkiezingen in Duiven aanwezig, zullen zijn.  

 

undefined

undefined

Enkele impressies uit de zaal

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht