Gemeenteraadsverkiezingen (het 10 punten plan van de FNV)

23 jul 2017 - N.Kampstra

Gemeenteraadsverkiezingen (het 10 punten plan van de FNV)

Lokaal FNV wil een sociale gemeente

In november zijn de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeentes Zevenaar en Rijnwaarden, in maart zijn de verkiezingen in de gemeentes Duiven en Westervoort. FNV lokaal "de Liemers" zal in september alle lokale politieke partijen in Rijnwaarden en Zevenaar benaderen om hun visie op het 10 puntenplan van de FNV. (de politieke partijen in Duiven en Westervoort zullen we op een later tijdstip benaderen

 

Sociaal domein

In de afgelopen jaren is er veel macht en geld van Den Haag naar de gemeenten gegaan.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor belangrijke zaken als de sociale werkvoorziening/Participatiewet, de zorg, maatvervoer en inkomensvoorziening. De FNV ziet het dan ook als haar taak om voor de belangen van onze leden op te komen op dit terrein, in gemeentelijke termen het ‘sociaal domein’. Denk daarbij ook de aan de aanbestedingen van werk naar externe bedrijven, ook een terrein waar de gemeente een belangrijke vinger in de pap heeft. Als er alleen voor de laagste prijs wordt gekozen, raken de belangen van werknemers in de zorg, vervoer en afval ondergesneeuwd. 

Genoeg redenen om alle politieke partijen in de gemeenten Zevenaar (Rrijnwaarden) Duiven met een 10-puntenplan onder de titel ‘Voor echte banen en een menswaardige samenleving’. Uiteraard werken de verschillende geledingen in de FNV (sectoren en lokaal/regionaal) samen zodat de boodschap krachtig en eenduidig wordt uitgedragen naar de politiek. 

Via deze website houden wij je op de hoogte van deze en andere activiteiten in het kader van

de verkiezingscampagne van FNV. 

KADER:

10-puntenplan in het kort:

1 Investeer in méér echte banen

2 Geen onnodig flexwerk bij de gemeenten

3 Zet in op behoud en gebruik van kennis en infrastructuur van de sociale werkvoorziening

4 Kies voor sociaal aanbesteden

5 Streef naar duurzame garantiebanen

6 Stop werken zonder loon en verdringing

7 Behandel uitkeringsgerechtigden niet als tweederangsburgers

8 Investeer in de basisvaardigheden

9 Zorg voor kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke voorzieningen

10 Laat kinderen niet de dupe worden van armoede

 

 

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht