Bestuursverkiezing

27 apr 2017 - N.Kampstra

Bestuursverkiezing

Op donderdag 20 april heeft lokaal FNV afdeling de Liemers bestuursverkiezingen gehouden deze vonden plaats in " Ons huis" te Zevenaar.

De ad-interim voorzitter Jan Hendriks, hield in inluidend verhaal, over lokaal FNV "de Liemers". Door de nieuwe structuur van de FNV zijn de oude lokale netwerken gestopt met hun werk. Een werkgroep heeft onder begeleiding van FNV bestuurder Nida Dhoeki  een nieuw netwerk lokaal op te richten. We zijn nieuw ongeveer een jaar bezig, en zijn nu zover om via bestuursverkiezingen het lokale netwerk een definitieve status te geven. Een van onze belangrijkste doelen is om in gesprek te blijven met de gemeentes Westervoort, Duiven. Zevenaar en (Rijnwaarden) en deze gemeentes te monitoren op het gebied van werkgelegenheid en sociaal beleid. Daarnaast zullen we themabijeenkomsten houden over maatschappelijke zaken van belang voor vakbondswerk. Afgelopen jaar hebben we een avond gehouden over het FNV rapport Lokale Monitor 2016 (https://lokaalfnv.nl/media/49802/rapport-lokale-monitor-2016_gewhrdr.pdf), en aansluitend contact gezocht met genoemde gemeentebesturen om dit bespreken.

Nida vraagt vervolgens de vier kandidaat bestuursleden om zich voor te stellen, aangezien er zich geen nieuwe kandidaats bestuursleden hebben gemeld, worden de kandidaten in het nieuwe bestuur gekozen.

Zie foto hieronder van links naar rechts, Jan Hendriks, Hielko Plantega, Harry Storms en Nanne Kampstra, zijn toegetreden tot het bestuur

Herman Wanders uiterst rechts op de foto is WIA/WMO begeleider in de regio, maar maakt geen deel uit van het bestuur.

Dundefined

 

Op de eerst volgende bestuursvergadering (8 mei a.s. ) zullen de bestuursfuncties/ taken worden verdeeld.

Ondanks de uitnodiging aan alle leden in de Liemers, werd de avond maar machtig bezocht.

 

Het tweede gedeelte van de avond werd een door Chris de Visser (Adviseur arbeidsvoorwaarden van de FNV) gemaakte presentatie over flexwerk door Harry Storms gepresenteerd.

De volgende thema's werden behandeld, echte banen / onzeker werk / schijn constructies en hoe de FNV daarmee om wil gaan. Daarnaast iets meer achtergrond m.b.t. het verdienmodel uitzenden. 

Ook het probleem met de A1 verklaring werd aangekaart en besproken.

A1 Afdracht sociale premies in het buitenland voorkomt dat de sociale zekerheid van werknemers die tijdelijk inhet buitenland werken wordt onderbroken. (zie voor uitleg link hieronder)

 https://www.youtube.com/watch?v=QiR_K3YMOUI

Hierna werd het officiële gedeelte van de avond afgesloten.

 

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht