Uitnodiging debat/themabijeenkomst op donderdag 28 maart 2019 FNV rapport Lokale monitor 2018

Van 28 maart 2019 19:00 tot 28 maart 2019 21:00

Uitnodiging debat/themabijeenkomst op donderdag 28 maart 2019 FNV rapport Lokale monitor 2018

 

FNV logo

 LOKAAL FNV DE LIEMERS UITKOMSTEN SOCIALE MONITOR FNV 

 
naar aanleiding van het recente FNV-rapport Lokale Monitor 2018
Lokaal FNV De Liemers
nodigt je uit voor dit speciale debat/themabijeenkomst
op: 28 maart 2019
inloop: 19.00 uur start: 19.30 uur einde 21.30 uur

Locatie:  De Griethse Poort, Oude Doesburgseweg 24, 6901 HK Zevenaar

Toelichting
De FNV komt landelijk en lokaal op voor een sociaal gemeentelijk beleid. Elke twee jaar verricht de FNV een grootschalig vergelijkend onderzoek naar het sociaal beleid van gemeenten in Nederland: de ‘Lokale Monitor’. Kortgeleden is het rapport over het jaar 2018 uitgekomen. Het onderzoek richt zich op de belangrijke onderwerpen Werk, Inkomen en Zorg. Het gaat hierbij vooral om de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Aan de orde komen in het rapport vragen zoals:
  • Hoe helpt de gemeente bijstandsgerechtigden aan een echte baan?
  • Hoe bejegent de gemeente werkzoekenden hierbij?
  • Wat doet de gemeente voor werkzoekenden met een handicap?
  • Hoe sociaal is het minima- en armoedebeleid?
  • Hoe toegankelijk zijn de gemeentelijke zorgvoorzieningen?
Programma
  • Presentatie uitkomsten FNV-rapport Lokale Monitor 2018
  • Presentatie resultaten gemeentelijk beleid in onze regio
  • Commentaar FNV en belanghebbenden op deze uitkomsten
  • Reacties en debat
  • Hoe houden we vinger aan de pols in de komende tijd?
Je bent welkom!
Ben jij benieuwd hoe sociaal jouw gemeente is en wat wij met de resultaten gaan doen? Heb jij vragen of zorgen hierover? Wil je meedenken hoe we het gemeentelijk beleid socialer kunnen maken?
Kom dan naar deze bijeenkomst!

Neem iemand mee!
Misschien ken jij een andere belangstellende, lid of geen lid van FNV: die is van harte welkom.

Graag aanmelden
Voor onze planning is dat handig.
Graag per email:  harrystorms1@gmail.com 
of telefonisch 06-51084749

LOKAAL FNV de Liemers
Adres: Putstr. 9 6822 BE Arnhem
Email: harrystorms1@gmail.com
Telefoon: 06-51084749
site : lokaalfnv.nl/regio/de-liemers 

 

Hierbij de link naar het rapport sociale monitor.

https://lokalemonitorfnv.nl/resultaten/

Zowel het rapport kun je hier downloaden als zoeken naar individuele gemeentes.

Helaas heeft geen van de gemeentes in de Liemers meegedaan, je kunt wel zoeken naar de gemeentes Duiven, Westervoort en Zevenaar.  (Je vind dan de resultaten van de dichtstbij gelegen gemeentes, bijv. Arnhem)

 

Deel deze Activiteit