startbijeenkomst

Van 17 juni 2015 11:18 tot 26 juni 2015 11:18

startbijeenkomst

 

undefined

Manus roept u op.

 

Lokaal FNV Culemborg samen opbouwen.

In het hele land, en dus ook in Culemborg, slaan de voormalige plaatselijke afdelingen van de oude FNV-bonden de handen ineen. Zij bouwen samen aan een nieuw, zichtbaar en sterk lokaal vakbondsnetwerk. Daar hebben we nieuwe betrokken leden bij nodig. Behalve de beïnvloeding van het gemeentelijke beleid, gaat dit nieuwe netwerk ook de binding met de leden versterken, themabijeenkomsten organiseren over actuele onderwerpen, de individuele belangenbehartiging aan leden ondersteunen en de bekendheid van de nieuwe FNV vergroten. We willen in de gemeenten veel zichtbaarder worden. Daar hebben we jou bij nodig!

Diverse taken voor diverse leden!
In het nieuwe Lokaal FNV zullen allerlei taken en campagnes voor de belangenbehartiging voor (aanstaand) leden worden uitgevoerd, aansluitend bij landelijke FNV-speerpunten en bij de lokale situatie. In diverse campagnegroepen en werkgroepen gaan actieve en enthousiaste vakbondsleden hiermee aan de slag, ieder met een eigen kwaliteit. De FNV zorgt voor goede begeleiding, training en faciliteiten.

De taken van het Lokaal FNV Netwerk
+ Lokaal sociaal beleid beïnvloeden
+ Ondersteuning individuele belangenbehartiging
+ Ledeninformatie en ledenbinding
+ Vakbondsvoorlichting

Startbijeenkomst van de groep Culemborg.
Op 25 juni. Tijd:19.30. Plaats:Wijkgebouw ’T Veld, Rietveldseweg 31, 4107LJ Culemborg.

Aanmelden per mail: fnv0345@gmail.com
of per brief: Werkgroep FNV Culemborg, Kapelhof 4, 4101EX Culemborg.

Deel deze Activiteit