Stop flexibilisering, voor meer echte banen

Stop flexibilisering, voor meer echte banen

09 feb 2018 - w.k.

Stop flexibilisering, voor meer echte banen

"Flexibilisering van de arbeidsmarkt, heeft tot gevolg een daling van de arbeidsinkomensquote", zo bericht De Nederlandse Bank (DNB).

Dus!      Minder geld naar het arbeidsinkomen.     Meer naar de winsten, naar de beleggers, naar de ondernemers! 

In het bericht van DNB wordt aangegeven dat een stijging van het aantal flexibele contracten tot gevolg heeft, dat het gedeelte van de inkomsten uit arbeid dalen en meer geld gaat naar de winsten, het kapitaal. 1% stijging van de flexibele schil gaat gemiddeld genomen samen met 0,23% daling van het gedeelte voor het  arbeidsinkomen. Deze daling is echter groter bij werknemers met een tijdelijk dienstverband dan voor zzp'ers. Het komt ook tot uitdrukking bij mensen met een vast contract!

Zo stelt de Nederlandse Bank": "De groei van de flexibele schil ondermijnt  de onderhandelingspositie van de werknemers met een vast dienstverband. Deze groep moet immers concurreren met werkenden in de flexibele schil, die over het algemeen goedkoper zijn en makkelijker zijn te ontslaan..." Het Ministerie van Financiën, aldus DNB, heeft berekend dat zzp'ers tot 40% goedkoper zijn dan werknemers.

De FNV die al langer pleit voor meer echte banen en het stoppen van de flexibilisering, stelt naar aanleiding van dit bericht dat de doorgeslagen flexibilisering aangepakt moet worden. (meer info? Klik hier)

De werkgevers zijn echter van mening dat het allemaal wel meevalt. Het komt niet door de flex maar door de technologische ontwikkelingen. 

De FNV stelt hierover dat de analyse van het VNO-NCW over het rapport van De Nederlandse Bank over het arbeidsinkomensquote en flexibilisering rammelt. (zie standpunt FNV)

Bij de toegenomen flexibilisering speelt de overheid een belangrijke rol.

Han Busker, voorzitter van de FNV: "De oproep van Mark Rutte voor hogere lonen is een begin, maar een gezonde loonontwikkeling vraagt om een goed arbeidsmarktbeleid van de overheid en dat ontbreekt nu. Doordat dit kabinet het vaste contract minder vast wil maken, wordt de positie van de werknemers juist verzwakt. Het kabinet doet daarnaast weinig tot niets om de doorgeslagen flexibilisering aan te pakken en juist daarom is een fundamentele verandering nodig. De FNV is in januari een Offensief gestart om die verandering voor elkaar te krijgen, zodat de winsten die gemaakt worden terecht komen bij de mensen die er voor werken."

Ook de gemeentelijke overheid werkt mee aan de toename van de flexibilisering, via bijvoorbeeld de aanbesteding van de huishoudelijke zorg, taxi-vervoer (leerlingenvervoer, WMO, jeugdzorg ) en het creëren van flex banen in het kader van de participatiewet. Daarom:

 Iedereen een Echte baan! (klik hier) 

  

 

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht